Follow
GİZEM ŞAHİN
GİZEM ŞAHİN
Istanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry
Verified email at iuc.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Management of forest areas used for ecotourism and recreation in Turkey
Y Kuvan, SY Erol, G Şahin
Forestist 68 (2), 114-121, 2018
22018
Türkiye'deki orman fakültelerinin stratejik planlarının karşılaştırmalı analizi
SY Erol, G Şahin
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 66 (2), 497-512, 2016
22016
A comparative analysis of strategic plans of forestry faculties in Turkey
SY Erol, G Şahin
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 66 (2), 497-512, 2016
22016
Conflict Analysis in Natural Resources: Examination with Forest Management and Land-Use Change Cases
ŞG Yurdakul Erol Seçil
DEVELOPMENTS IN ENGINEERING AND ARCHITECTURE, 276-298, 2021
2021
KENT KONSEYİ KARARLARININ KENTLERDEKİ ORMAN ALANLARININ KATILIMCI YÖNETİMİ AÇISINDAN İRDELENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
SY EROL, G ŞAHİN
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 214-225, 2017
2017
Alman Ormancı Bilim Adamlarının Türkiye Ormancılığı ve Ormancılık Eğitimine Katkıları
T Yılıdırım, S Yurdakul Erol, G Şahin
1857'den Günümüze Ormancılık Eğitim-Öğretim Çalıştayı, 3-12, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6