Asst. Prof. Dr. MUHİTTİN İNAN
Asst. Prof. Dr. MUHİTTİN İNAN
Istanbul University Cerrahpasa
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of tree damage caused by excavated materials at forest road construction in karst region
T Ozturk, M Inan, AE Akay
Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application …, 2010
112010
Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) is an invasive insect species
E Hizal, İ Muhittin
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 14 (21), 56-61, 2012
102012
Orman Varlığının Saptanmasında Uzaktan Algılama Verileri
M İNAN
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Müh. AnaBilim Dalı …, 2004
82004
Comparisons of environmental effects and productivity by road construction machines in forest areas in Turkey
T Ozturk, M Inan
African Journal of Biotechnology 9 (31), 4918-4925, 2010
62010
Orman Varlığının Saptanmasında Uzaktan Algılama Verileri, İÜ
M İnan
Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul, 2004
62004
Investigation of environmental damages caused by excavated materials at forest road construction in the mediterranean region of Turkey
N Senturk, T Ozturk, M Inan, E Bilici
Applied Ecology and Environmental Research 16 (4), 4029-4038, 2018
42018
Stream corridors as indicators of watershed land use: A case study in Istanbul
Y Serengil, M İnan, İ Yurtseven, Ü Kiliç, B Uygur
Bosque 33 (3), 345-352, 2012
42012
Yangın emniyet yol ve şeritlerinde yangına erken müdahale amacıyla network analizinin kullanımı
E BİLİCİ, M HASDEMİR, A KÜÇÜKOSMANOĞLU, M DEMİR, İ Muhittin
I. Orman Yangınları ile Mücadele Sempozyumu, 2009
42009
Yeniçiftlik Deresi (Beykoz) Yağış Havzasında Arazi Kullanımındaki Değişimlerin Akım Üzerine Etkileri, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Müh. Abd
M İnan
Yüksek Lisans Tezi, 1998
41998
USING AIRBORNE LIDAR DATA FOR ASSESSMENT OF FOREST FIRE FUEL LOAD POTENTIAL
M Inan, E Bilici, A Abdullah Emin
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2017
32017
İnsansız Hava Araçlarının (İHA) Ormancılık Uygulamalarında Kullanımı
B MENTEŞOĞLU, M İNAN
22016
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları İçersinde Ağaç Türlerinin Yatay Ve Düşey Dağılımlarının Srtm Uydu Verileri Ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi
H YENER, İ Muhittin
III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 2, 2010
22010
Monitoring spatial and structural changes of forest cover in Yeniciftlik Watershed with multitemporal satellite data
M Inan, K Erdin
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 1974
21974
Application of Geodetic Projections to Terrestrial Laser Scanning in Leaf Area Index Calculation
EA Arslan, E Erten, M İnan
2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU …, 2016
12016
Orman Yollarının Durumunun Değerlendirilmesinde Düşük Maliyetli Yersel Fotogrametrinin Kullanımı
M İNAN, T ÖZTÜRK
12016
Identifying causes of the 2015 Hopa flash flood in NE Turkey and mitigation strategies
HE Çelik, O Kurdoğlu, M İnan, M Kadıoğlu, İ Nişancı
Environmental Monitoring and Assessment 192 (12), 1-15, 2020
2020
Ormanların su üretim hizmetine yönelik yeni planlama yaklaşımı
M ÖZDEMİR, Y SERENGİL, İ YURTSEVEN, İ Muhittin, PPA ALBERS, ...
Ormancılık Araştırma Dergisi 7 (2), 162-178, 2020
2020
Investigations of using the low cost close-range photogrammetry for forest roads conditions
M Inan, T Ozturk
6th Remote Sensing-GIS Symposium (UZAL-CBS 2016), 254-258, 2016
2016
Evaluation of cable yarding method by means of multi-decision making and GIS in postfire harvesting
E Bilici, T Öztürk, M Inan
Forest engineering: making a positive contribution. Abstracts and …, 2015
2015
Landscape Of Vulnerability: Forest Cover Change And Fragmentation In Istanbul, Turkey
M Inan, Z Inan, Y Serengil
XXIV IUFRO 2014 World Congress "Sustaining Forests, Sustaining People: The …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20