Follow
Elif BAGA
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı Klasik Dönemde Cebir
E Baga
PQDT-Global, 2012
82012
Nizâmuddin Nîsâbûrî ve Şemsiyye fi’l-Hisâb adlı Matematik Risalesinin Tahkik, Tercüme ve Tarihi bir Değerlendirmesi
E Baga
Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 2007
62007
Nizamuddin Nisaburi ve Şemsiyye Fi'l-Hisab adlı matematik risalesinin tahkik, tercüme ve tarihi bir değerlendirmesi
E Baga
PQDT-Global, 2007
52007
İslâm Matematik Tarihinde Hisâbî Cebir Geleneği ve IX./XV. Asırdaki Zirvesi: İbnü’l-Hâim’in el-Mümti‘ Adlı Eseri
E Baga
Nazariyat 3 (2), 69-126, 2017
42017
Takıyyüddin Râsıd ve Cebir Risalesi, Editio Princeps, Tercüme ve Matematiksel Değerlendirme
E Baga
Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi 7 (2), 1-52, 2021
12021
Arithmetical Algebra in the Islamic History of Mathematics and Its Peak in the 9th/15th Century: Ibn al-Hā'im's al-Mumti'.
E Baga
Nazariyat 3 (2), 2017
12017
İslâm Matematik Tarihinde Yüksek Dereceden Denklemler İçin Genel Çözüm Yöntemi Arayışları: İrşâdu’t-tullâb Örneği
E Baga
Nazariyat: İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1-1, 2014
12014
İSLAM'DA ENTELEKTÜEL GELENEKLER
B Elif
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (12), 1-6, 2005
12005
Taqı al-Dın al-Rasid and His Treatise on Algebra: Mathematical Evaluation, Translation, and Editio Princeps.
E Baga
Nazariyat 7 (2), 2021
2021
Osmanlı Klasik Döneminde İstanbul’da Matematik İlimler
B Elif
Bilimname, 79-119, 2021
2021
Şimdiyi Bilmek ve Geçmişi Anlamak: Bilim ile Bilim Tarihi Arasında Salih Zeki
E Baga
DBY Yayınları, 2021
2021
MESÂHA’NIN KISA TARİHİ VE İLK MÜSTAKİL TÜRKÇE MESÂHA KİTABI: EMRÎ ÇELEBÎ’NİN MECMAU ‘L-GARÂİB Fİ’L-MESÂHA ADLI ESERİ
B Elif
Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 26 (51), 1-38, 2021
2021
MATHEMATICAL SCIENCES IN ISTANBUL DURING THE OTTOMAN CLASSICAL PERIOD
E BAGA
BILIMNAME 45 (2), 2021
2021
Osmanlı Klasik Dönemde Matematik ve Uygulama Alanları
E Baga
Sosyal Bilimlerle Çağı Yorumlamak IV, 193-207, 2021
2021
Cebir Biliminde Fayda ve İkna
E Baga
2021
Hesap Biliminde Yeterlilik
E Baga
2021
Viyana’da Matematikçi Bir Subay “Hamdi Efendi ve Beyân-ı Kâide-i Cedîde”
E Baga, Z Bilgin
2021
Takıyyüddin Râsıd ve Cebir Risalesi: Matematiksel Değerlendirme, Tercüme ve Editio Princeps
E Baga
Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2), 2021
2021
The First Treatise on Mathematics Written in Anatolia: Amīn-al-Dīn al-Abhari’s (d. 1333) Work Entitled Fuṣūl Kāfīya fī Ḥisāb at-Taḫt wa-’l-Mīl
E Baga
The 1st International Prof. Dr. Fuat Sezgin Symposium on History of Science …, 2020
2020
Hesap Biliminde Kılavuz
E Baga
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20