Gülsün Erigüç
Gülsün Erigüç
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği
G Erigüç, T Şener, H Eriş
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 16 (1), 45-65, 2013
462013
Öğrenen Örgüt ve Hemşirelerin Değerlendirmelerine Yönelik Bir Uygulama
G Erigüç, PY Balçık
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 10 (1), 75-106, 2007
372007
Sağlık Personelinin Kişisel Özelliklerine Göre İş Doyumu Üzerine Bir İnceleme
G Erigüç
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 5 (3), 7-39, 2000
342000
Hastane Çalışanlarının Yöneticileri ve Çalışma Arkadaşları ile Yaşadıkları Çatışma Nedenlerine Yönelik Bir Araştırma
C Akca, G Erigüç
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 9 (2), 127-153, 2006
32*2006
Evaluation of emotional intelligence and communication skills of health care manager candidates: a structural equation modeling
G Erigüç, SD Köse
International journal of business and social science 4 (13), 115-123, 2013
262013
Organizational Silence among Nurses: A Study of Structural Equation Modeling
G Erigüç, Ö Özer, İS Turaç, C Sonğur
International Journal of Business, Humanities and Technology 4 (1), 150-162, 2014
242014
Hastanelerde Personelin İşle İlgili Tutumları Personel Devri Ankara İli Örneği
GK Erigüç
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri …, 1994
231994
Bir Devlet Hastanesinde Hemşirelerde Örgütsel Sessizlik Üzerine Bir Araştırma
G Erigüç, Ö Özlem, C Sonğur, İS Turaç
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
212014
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ.
G ERİGÜÇ, H ERİŞ
Electronic Journal of Social Sciences 12 (46), 2013
172013
Emotional Intelligence and Communication Skills of Nursing Students: Example of Harran University School of Health
G Erigüç, H Eriş, F Kabalcıoğlu
International Online Journal of Educational Sciences 6 (2), 398-412, 2014
162014
The Causes and Effects of the Organizational Silence: On Which Issues the Nurses Remain Silent?
G Erigüç, Ö Özer, İS Turaç, C Sonğur
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10 (22), 131-153, 2014
142014
Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik ve çalışan performansı düzeylerinin belirlenemsi
M SAYGILI, G Erigüç, Ö Özer
132016
Organizational Stress, Organizational Cynicism, Organizational Revenge, Intention to Quit: A Study on Research Assistans
Ö Özer, C Sonğur, A Kar, M Top, G Erigüç
The Macrotheme Review 3 (8), 121-128, 2014
102014
Bibliyometrik Bir Analiz İle Yönetim Düşünce Sisteminin İncelenmesi
H Demir, G Erigüç
İş ve İnsan Dergisi 5 (2), 91-114, 2018
92018
Sağlık okuryazarlığı hasta-hekim ilişkisini etkiler mi?: Sakarya ilinde bir araştırma.
M Akbolat, G Kahraman, G Erigüç, H Sağlam
TAF Preventive Medicine Bulletin 15 (4), 2016
92016
Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Stres Kaynakları Belirtileri ve Başa Çıkma Yöntemleri
H Şahin, G Erigüç
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 5 (2), 21-53, 2000
92000
Pozitif Örgütsel Davranış Yaklaşımıyla İşyeri Arkadaşlığı ve İşe Adanma İlişkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
F Şahinbaş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
82018
Değer-Algı Uyumsuzluğu Modeline Göre Hastane Yöneticilerinin İş Doyumu ve Görevden Ayrılma ile İlgili Düşünceleri
G Erigüç, Y Yildirim
Amme İdaresi Dergisi 34 (4), 183-204, 2001
82001
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Tıbbi Personelin Önemi
G Erigüç
Sağlık Kurumları Yönetimi - I içinde; Editör: Mehtap Tatar, 192-220, 2012
7*2012
SSK Hastaneleri Yönetici Hemşirelerinin Liderlik Tarzlarının Yönetim Gözeneği Yaklaşımına Göre Belirlenmesi
İ Şahin, G Erigüç
72001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20