Follow
İbrahim Gültekin
Title
Cited by
Cited by
Year
Ergenlerde Çevrimiçi Arkadaşlık ile İlişkili Psikolojik Faktörler: Bir Sistematik Literatür Taraması
N Tapan, Ş., Gültekin, İ., ve Öztürk
https://www.researchgate.net/publication …, 2023
2023
Erkek Rolü Normlarının Psikolojik Yardım Arama Engelleriyle İlişkisi
İ Gültekin
İnönü Üniveritesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2