Klinik Psikoloji Dergisi (Journal of Clinical Psychology Research)
Klinik Psikoloji Dergisi (Journal of Clinical Psychology Research)
Bilinmeyen bağlantı
klinikpsikoloji.org üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Çocukluk döneminde sosyal kaygının gelişiminde ebeveyn kabul-red algısı: Otomatik düşüncelerin aracı rolü
G Tezcan, G Erden, İ Yiğit
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
22015
Şizofreninin tekrarlanmasında ailede duygu dışavurumunun önemi ve sonuçları üzerine bir derleme
İŞ Ertürk, B Kömürcü
Üstbilişsel perspektiften depresyon ve tedavisi üzerine bir derleme
V Koç
Beliren yetişkinlik ve kayıp yaşantıları: Bağlanma temelli zihinsel temsiller ve psikolojik belirtilerin incelenmesi
G Cesur, S Başbuğ
Şiddet İçeren ve İçermeyen Suç Davranışları Ölçeğinin (ŞİSDÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
M Koçak, AD Batıgün
Kişilerarası nörobiyoloji perspektifinden bağlanma, kaygı ve korku
DEE Cengiz, E Erkan, D Kaya, B Toroslu, Ç Ünal
Kendiliknesnesi İhtiyaçları Envanterinin Türk toplumundaki psikometrik özelliklerinin incelenmesi
S Yurduşen, F Gençöz
Çocukluk örselenme yaşantılarının otobiyografik anı özellikleriyle ilişkisinde otobiyografik bellek işlevlerinin aracı rolü
G Kaynar, N Er
Okuma becerisi ve Özgül Öğrenme Güçlüğü belirtilerinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda değerlendirilmesi
C Çelik, G Erden, S Özmen, ST Hesapçıoğlu
İntihar Olasılığı Ölçeği: Gözden geçirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması
AD Batıgün, NH Şahin
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–10