Klinik Psikoloji Dergisi
Klinik Psikoloji Dergisi
Bilinmeyen bağlantı
klinikpsikoloji.org üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Çocukluk döneminde sosyal kaygının gelişiminde ebeveyn kabul-red algısı: Otomatik düşüncelerin aracı rolü
G Tezcan, G Erden, İ Yiğit
Klinik Psikoloji Dergisi 1 (1), 12-23, 2017
72017
Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet ve kadın cinayetleri
G Erden, S Akdur
Klinik Psikoloji Dergisi 2 (3), 128-139, 2018
12018
Beş Faktörlü Bilgece Farkındalık Ölçeği-Kısa Formu’nun (BFBFÖ-K) Türkçe Uyarlaması
HD Ayalp, N Hisli Şahin
Klinik Psikoloji Dergisi 2 (3), 117-127, 2018
12018
Okuma becerisi ve Özgül Öğrenme Güçlüğü belirtilerinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda değerlendirilmesi
C Çelik, G Erden, S Özmen, ST Hesapçıoğlu
Klinik Psikoloji Dergisi 2 (2), 65-76, 2018
12018
Beliren yetişkinlik ve kayıp yaşantıları: Bağlanma temelli zihinsel temsiller ve psikolojik belirtilerin incelenmesi
G Cesur, S Başbuğ
Klinik Psikoloji Dergisi 1 (1), 24-33, 2017
12017
Şiddet İçeren ve İçermeyen Suç Davranışları Ölçeğinin (ŞİSDÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
M Koçak, AD Batıgün
Klinik Psikoloji Dergisi 1 (1), 1-11, 2017
12017
Types of environmental stressors and social support in bipolar disorder
A Saleh, K Kuşçu, K Kora
Klinik Psikoloji Dergisi 3 (1), 26-33, 2019
2019
Yaşlı bireylerle yürütülen psikoloji uygulamalarına özgü etik meseleler
H Gündüz
Klinik Psikoloji Dergisi 3 (1), 45-54, 2019
2019
Yeme bozukluklarının etiyolojisinde ailesel faktörler: Güncel bir gözden geçirme
B Kömürcü, İŞ Ertürk
Klinik Psikoloji Dergisi 3 (1), 34-44, 2019
2019
Travma ile Başa Çıkabilme Algısı Ölçeğinin (TBÇA) Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması
E Arı, GC Soysal
Klinik Psikoloji Dergisi 3 (1), 17-25, 2019
2019
Toplu taşımada kadın: Toplu taşımada cinsel mağduriyet yaşayan ve yaşamayan kadınların psikolojik belirtilerinin karşılaştırılması
Ö Karabulut, ÖY Alkar
Klinik Psikoloji Dergisi 3 (1), 1-16, 2019
2019
İnfertilite tedavisinin psikolojik etkileri ve tedavi sürecindeki psikolojik müdahaleler
E Bekaroğlu
Klinik Psikoloji Dergisi 2 (3), 153-159, 2018
2018
Psikoterapistlerin çevrimiçi yürütülen psikoterapilere yönelik algılarına ilişkin bir tematik analiz çalışması
B Korkmaz, G Şen
Klinik Psikoloji Dergisi 2 (3), 140-152, 2018
2018
Secondary traumatic stress in Turkish aid workers: Adaptation of a measure and investigation of secondary traumatic stress
A Kahil, R Palabıyıkoğlu
Klinik Psikoloji Dergisi 2 (3), 107-116, 2018
2018
Kişilerarası nörobiyoloji perspektifinden bağlanma, kaygı ve korku
D Eldoğan, E Cengiz, E Erkan, D Kaya, B Toroslu, Ç Ünal
Klinik Psikoloji Dergisi 2 (2), 99-106, 2018
2018
Kendiliknesnesi İhtiyaçları Envanterinin Türk toplumundaki psikometrik özelliklerinin incelenmesi
S Yurduşen, F Gençöz
Klinik Psikoloji Dergisi 2 (2), 88-98, 2018
2018
Çocukluk örselenme yaşantılarının otobiyografik anı özellikleriyle ilişkisinde otobiyografik bellek işlevlerinin aracı rolü
G Kaynar, N Er
Klinik Psikoloji Dergisi 2 (2), 77-87, 2018
2018
İntihar Olasılığı Ölçeği: Gözden geçirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması
AD Batıgün, NH Şahin
Klinik Psikoloji Dergisi 2 (2), 52-64, 2018
2018
Şizofreninin tekrarlanmasında ailede duygu dışavurumunun önemi ve sonuçları üzerine bir derleme
İŞ Ertürk, B Kömürcü
Klinik Psikoloji Dergisi 1 (1), 44-51, 2017
2017
Üstbilişsel perspektiften depresyon ve tedavisi üzerine bir derleme: Üstbilişsel Perspektiften Depresyon
V Koç
Klinik Psikoloji Dergisi 1 (1), 34-43, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20