Follow
Onur Öztürk
Title
Cited by
Cited by
Year
Online Hizmet Kalitesinin Öncüllerinin Yapısal Eşitlik Modelleme İle Belirlenmesi
Ç Taşkın, O Öztürk, E Sürmeli, S Tunçay
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
92016
TURİZMDE DESTİNASYON HAYRANLIĞI MODELİNİN UYGULANMASI: ULUDAĞ DESTİNASYONU ÖRNEĞİ.
AA Karadamar, O Öztürk, Ç Taşkin
Uludağ Journal of Economy & Society/Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari …, 2018
62018
Perakende Marka Değerinin Öncülleri: IKEA Markası Üzerinde Bir Araştırma
Ç Taşkın, AA Karadamar, O Öztürk, G İkiz
İşletme Araştırmaları Dergisi 8 (4), 522-544, 2016
52016
The Influence of Entrepreneurial Personality on Entrepreneurial Intention
Ç Taşkın, AA Karadama, O Ozturk
Journal of Kırklareli University Faculty of Economics and Administrative …, 2018
42018
Müşteri Temelli Marka Değeri: İnegöl Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma
Ç Taşkın, Öztürk, AA Onur, Karadamar
Is-Guc, The Journal of Industrial Relations & Human Resources 19 (1), 175-195, 2017
4*2017
Exploring the antecedents of brand extension success: A research on an athletic footwear brand
Ç Taşkın, GG Emel, O Öztürk, G Petriçli
International E-Journal of Advances in Social Sciences 2 (5), 339-347, 2016
32016
The Antecedents of Brand Extension Success and Research on an Apparel Brand
Ç Taşkın, O Öztürk
Paradoks Economics, Sociology and Policy Journal 12 (1), 48-67, 2016
32016
Girişimcilik Kişiliğinin Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi
Ç TAŞKIN, O Öztürk, AA KARADAMAR
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (3 …, 2018
22018
ONLINE HİZMET KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ONLİNE HİZMET KALİTESİ ALGISININ PANDEMİ ÖNCESİ VE PANDEMİ SÜRESİNCE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR ARAŞTIRMA
O Öztürk
Yönetim Bilimleri Dergisi 21 (50), 987-1016, 2023
12023
EXPLORING THE INFLUENCE OF ENTREPRENEURSHIP PERSONALITY ON ENTREPRENEURIAL INTENTION: A RESEARCH IN TURKEY
Ç Taşkın, O Öztürk, AA Karadamar
IMES 2017, 2017
12017
Mobil Oyunlar ve Oyun İçi Satın Alım Üzerine Bir Araştırma (PLS-SEM Uygulamalı)
O Öztürk
Dora, 2023
2023
Sosyal Medya Pazarlaması ve Tüketicilerin Satın Alma Kararları Üzerindeki Rolü
O Öztürk
Dora, 2023
2023
Akıllı Turizm Uygulamaları ve Konaklama İşletmeleri İçin Bir Model Önerisi
O Öztürk
Dora, 2023
2023
Fenomen Yapışkanlığı ve Öncülleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
O Öztürk
Business and Economics Research Journal 14 (1), 123-140, 2023
2023
Hizmet Hatası ve Telafisi Kapsamında Sosyal Kaygının Tüketicilerin Şikâyet Etme Niyeti Üzerinde Düzenleyici Etkisinin Araştırılması: Restoran Sektöründe Bir Araştırma
O Öztürk
International Journal of Social Inquiry 15 (2), 335-363, 2022
2022
Hizmet Markalarında Dijitalleşme: E-Hizmetler
O Öztürk
Dijital Dönüşüm Sürecinde Marka, 359-386, 2022
2022
Ağızdan Ağıza İletişim ve Öncülleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: Trendyol Üzerine Bir Araştırma
EB Onur Öztürk, Çağatan Taşkın
Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi 8 (1), 1-31, 2022
2022
Exploring the relationships between perceived justice and service recovery outcomes
O Öztürk, AA Karadamar, Ç Taşkın
IV. International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS20), 2020
2020
EXPLORING THE RELATIONSHIPS BETWEEN PERCEIVED JUSTICE AND SERVICE RECOVERY OUTCOMES BY MEANS OF PLS-SEM
O ÖZTÜRK, AA KARADAMAR, Ç TAŞKIN
Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi 1 (1), 31-41, 2020
2020
THE INFLUENCE OF ENTREPRENEURSHIP PERSONALITY ON ENTREPRENEURIAL INTENTION
Ç Taşkın, O Öztürk, AA Karadamar
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20