Muhammed Esat Altıntaş
Muhammed Esat Altıntaş
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Verified email at erciyes.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Bireycilik ve Toplumculuk Tartışmaları Bağlamında Değerler Eğitimi Yaklaşımları
ME Altıntaş
Değerler Eğitimi Dergisi (Journal of Values Education) 10 (24), s.31-54, 2012
192012
DKAB öğretmenlerine göre Suriyeli çocukların devlet okullarında karşılaştıkları sorunlar (nitel bir araştırma)
ME ALTINTAŞ
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 18 (2), 469-499, 2018
122018
Ateist Çevrelere Göre S/Zorunlu Din Dersleri
ME Altıntaş
52019
Tepkisel ve Gelişimsel Sınıf Yönetimi Modellerinin Ahlak Eğitimiyle İlişkisi (Relationship Between Moral Education And Traditional-Developmental Classroom Management Model)
ME Altıntaş
Bilimname 30 (2016/1), 207-221, 2016
42016
Öğretmenler Gözüyle Değerler Eğitimi
ME Altıntaş
Değer Eğitimi (D-Eğitim) Merkezi Yayınları, 2016
32016
Öğretmenlerine göre ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde değer öğretimi
ME Altıntaş
Doktora Tezi, 2014
32014
Ahlâk eğitimine feminist bir yaklaşım: Özen yaklaşımı
ME ALTINTAŞ
Bilimname 2014 (1), 99-120, 2014
32014
İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Benimsedikleri Sınıf Yönetimi Yaklaşımı
ME ALTINTAŞ
Bilimname 2017 (34), 465-498, 2017
22017
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Göre Değer Öğretiminin Amaçları -Nitel Bir Araştırma-
ME Altıntaş
ÇÜİFD 16 (2), 193-209, 2016
22016
Ahlak Eğitimine Feminist Bir Yaklaşım: Özen Yaklaşımı/Caring: A Feminist Approach to Moral Education
ME Altıntaş
Bilimname Dergisi 26 (1), s. 99-120, 2014
2*2014
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Kullandıkları Araç ve Gereçler -Nitel Bir Araştırma-
ME Altıntaş
Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 77-106, 2016
12016
Batı Avrupa'da Özel Müslüman Okullarının Karşılaştıkları Sorunlar: İngiltere, Hollanda ve Fransa Örneği.
ME ALTINTAŞ
Değerler Eğitimi Dergisi 13 (30), 2015
12015
Din eğitimi açısından sihir ve büyü içerikli filimlerin etkilerine ilişkin çocukların algıları
ME Altıntaş
Yüksek Lisans Tezi, 2008
12008
HASTANELERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA (KAYSERİ ÖRNEĞİ).
ME Altıntaş
Review of the Faculty of Divinity of Amasya University, 2018
2018
YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİNDE KARMA YA DA TEK CİNSİYETE DAYALI EĞİTİM ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA1
ME Altıntaş
Journal of Divinity Faculty of Hitit University 17 (34), 2018
2018
Paulo Freire - Ezilenlerin Pedagojisi
ME Altıntaş
Düşünen Şehir, 2017
2017
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Olan Proje İmam Hatip Liselerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri-Nitel Bir Araştırma-
ME Altıntaş
2017
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Yaptıkları İşbirlikleri-Nitel Bir Araştırma
ME ALTINTAŞ
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (30), 339-352, 2016
2016
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜYLE DEĞER ÖĞRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİREN ÖĞRETMENLERDE OLMASI GEREKEN NİTELİKLER (NİTEL BİR ARAŞTIRMA)
ME Altintaş
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD) 18 (34), 124-142, 2016
2016
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimini Planlamaya İlişkin Durumları-Nitel Bir Araştırma-
ME Altıntaş
Millî Eğitim dergisi 45 (212), 61-80, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20