İlyas  Erpay
İlyas Erpay
Siirt ünviversitesinde PhD
siirt.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğrencilerin ilahiyat fakültesine yönelik görüşleri
İ Erpay
Amasya İlahiyat Dergisi–Amasya Theology Journal, 2019
42019
Training problems of religious studies in independent Kazakhstan
İ Erpay, Z Jandarbek
International Journal of Sport Culture and Science 1 (4), 33-39, 2013
42013
A problem of religion study teaching in an independent Kazakhstan
İ Erpay, Z Jandarbek
Procedia-Social and Behavioral Sciences 141, 352-356, 2014
22014
Ahmet yesevî’nin divanı hikmet’inde pedagojik unsurlar ve din eğitimi
İ Erpay
12016
Religious education in the religion-state relations after independence of Kazakhstan
I Erpay, H Tursyn, Z Jandarbek
Asian Social Science 10 (9), 108, 2014
12014
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEK CİNSİYETLİ EĞİTİM MODELİNE BAKIŞI (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
İ Erpay, N Sümer
Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (1), 121-150, 0
1
İlahiyat fakültesi öğrencilerinin tek cinsiyetli eğitim modeline bakışı (Siirt Üniversitesi Örneği)
İ Erpay, N Sümer
2019
Dini eğitimden ateizm öğretisine: ilk dönem Sovyet Kazakistan’ında ateizm öğretisi ve tanrısızlar birliği
İ Erpay
2019
Eğitimde inovasyon ve din eğitimi ilişkisi
İ Erpay
İktisadi ve Sosyal Yönleriyle İnovasyon, 2019
2019
Yaygın din eğitim kurumlarında teknolojinin önemi ve kullanımı
İ Erpay
e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research …, 2019
2019
İlahiyat fakültesi öğretim üyelerinin helal turizme yönelik bakış açıları
F Küçüktopuzlu, Y Yağmur, İ Erpay
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2019
2019
Kazakistan ortaöğretim kurumlarında din eğitimini olumsuz yönde etkileyen faktörler
İ Erpay
Bilimname, 2019
2019
Religious education principles of kazakh zhyrau for the preserve of national identity
NO Baıgabylov, İ Erpay, ZA Tursunbekova
Social Science Development Journal, 2018
2018
Kazakistan’ın örgün eğitim kurumlarında din eğitimi standartlarına ilişkin bir değerlendirme
İ Erpay
İlahiyatta Akademik Çalışmalar, 2018
2018
YAYGIN DİN EĞİTİM KURUMLARINDA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ VE KULLANIMI
İ Erpay
Şarkiyat 11 (3), 1318-1352, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15