Follow
Leyla BOY AKDAĞ
Leyla BOY AKDAĞ
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Exploring the black box of human resource and business strategy linkage: the effect of strategic fits on organizational performance
L Boy Akdag, ÖT Ekmekci
International Journal of Manpower, 2023
52023
İş Stratejileri ve Algılanan Örgütsel Performans Arasındaki İlişkiler: Büyük Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Araştırma
LB Akdağ, ÖT Ekmekci
Sosyoekonomi 31 (57), 299-329, 2023
12023
Örgütte ayrımcılık ile doyumsuzluğa verilen tepkiler arasındaki ilişkiler: Genç beyaz yakalılar odağında bir araştırma
L Boy
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2018
12018
Dönüşümcü Liderlik Tarzı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Kişi-Örgüt Uyumunun Aracı Rolü
E ALTINTAŞ, S GÜNEY, LBOY AKDAĞ
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2), 54-68, 2022
2022
Hizmetkar Liderlik
LB Akdağ
DÜNDEN BUGÜNE LİDERLİK, 215-255, 2021
2021
Dönüşümsel Liderlik
LB Akdağ
DÜNDEN BUGÜNE LİDERLİK, 119-159, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6