Takip et
Saadin Oyucu
Saadin Oyucu
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Building a speech and text corpus of Turkish: large corpus collection with initial speech recognition results
H Polat, S Oyucu
Symmetry 12 (2), 290, 2020
172020
Data storage in smart grid systems
EN Yilmaz, H Polat, S Oyucu, A Aksoz, A Saygin
2018 6th International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair …, 2018
112018
Token-based authentication method for M2M platforms
H Polat, S Oyucu
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 25 (4), 2956 …, 2017
112017
M2M ve IoT platformları üzerinde prototip uygulama geliştirme
S Oyucu, H Polat
Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi 9 (2), 11-20, 2017
102017
Comparative Analysis of Commonly Used Machine Learning Approaches for Li-Ion Battery Performance Prediction and Management in Electric Vehicles
S Oyucu, F Doğan, A Aksöz, E Biçer
Applied Sciences 14 (6), 2306, 2024
62024
Integration of cloud-based speech recognition system to the Internet of Things based smart home automation
S Oyucu
2021 3rd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization …, 2021
52021
Sessizliğin kaldırılması ve konuşmanın parçalara ayrılması işleminin Türkçe otomatik konuşma tanıma üzerindeki etkisi
S Oyucu, H Polat, H Sever
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (1), 334-346, 2020
52020
Multi-stage learning framework using convolutional neural network and decision tree-based classification for detection of DDoS pandemic attacks in SDN-based SCADA systems
O Polat, M Türkoğlu, H Polat, S Oyucu, H Üzen, F Yardımcı, A Aksöz
Sensors 24 (3), 1040, 2024
42024
A Novel End-to-End Turkish Text-to-Speech (TTS) System via Deep Learning
S Oyucu
Electronics 12 (8), 1900, 2023
42023
Heterojen Medikal IoT verilerinin depolanmasında ilişkisel olmayan veritabanına dayalı bir yaklaşım
H Polat, S Oyucu
Politeknik Dergisi 22 (4), 989-998, 2019
42019
Duyarlı tasarım ile bir M2M platformunun gerçekleştirilmesi
S Oyucu, H Polat
Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology 6 (2), 259-268, 2018
42018
M2M Sistemlerin, Akıllı Şebekeler Üzerine Uygulanabilirliği
S Oyucu, H Polat
El-Cezeri Journal of Science and Engineering 3 (1), 2016
42016
Discharge Capacity Estimation for Li-Ion Batteries: A Comparative Study
S Oyucu, S Dümen, İ Duru, A Aksöz, E Biçer
Symmetry 16 (4), 436, 2024
32024
A Comparative Study of AI Methods on Renewable Energy Prediction for Smart Grids: Case of Turkey
DB Unsal, A Aksoz, S Oyucu, JM Guerrero, M Guler
Sustainability 16 (7), 2894, 2024
32024
A language model optimization method for Turkish automatic speech recognition system
S Oyucu, H Polat
Politeknik Dergisi 26 (3), 1167-1178, 2023
32023
Detecting Different Types of Distributed Denial of Service Attacks
E Söğüt, S Oyucu, OA Erdem
Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology 9 (1), 12-25, 2021
32021
Web Service-Based Turkish Automatic Speech Recognition Platform
S Oyucu, H Polat, H Sever
2020 International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and …, 2020
32020
Ensemble learning framework for DDoS detection in SDN-based SCADA systems
S Oyucu, O Polat, M Türkoğlu, H Polat, A Aksöz, MT Ağdaş
Sensors 24 (1), 155, 2023
22023
Overview of automatic speech recognition, approaches and challenges: Way the future to Turkish speech recognition
S Oyucu, H Sever, H Polat
Gazi Univ. Sci. J. Part C Des. Technol 7, 834-854, 2019
22019
Bir Bütün Olarak M2M ve IoT Güvenliği
S OYUCU, H POLAT
22016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20