Follow
BURCU İŞGÜDEN KILIÇ
BURCU İŞGÜDEN KILIÇ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Verified email at bandirma.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
MESLEK ETİĞİ VE MESLEK ETİĞİNİN MESLEK YAŞAMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
A ÇABUK, B İşgüden
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (16), 59-86, 2006
2502006
İşletmelerde i̇novasyon süreci̇nde entelektüel sermaye ve yöneti̇m muhasebesi̇ kapsaminda değerlendi̇ri̇lmesi̇
C Toraman, H Abdioğlu, B İşgüden
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 …, 2009
1272009
AKLAMA SUÇUNUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇABALAR: ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİ VE UYGULAMALARI
C Toraman, H Abdioğlu, B İşgüden
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 …, 2009
862009
Sosyal ve kültürel değerlerin muhasebe meslek etiği üzerine etkileri
B İşgüden
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
462007
ENTEGRE RAPORLAMA VE TÜRKİYE'DEKİ GELİŞMELER: ENTEGRE RAPOR HAZIRLAYAN İŞLETMELER VE BIST KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELER AÇISINDAN BİR İNCELEME
B IŞGÜDEN KILIÇ
World of Accounting Science 20 (1), 2018
37*2018
İç denetim faaliyetinin gelişen ve değişen bilgi teknolojileri ortamı açısından değerlendirilmesi: İMKB–100 örneği
S Önce, B İşgüden
33*2012
The effects of big data on forensic accounting practices and education
Bİ Kılıç
Contemporary issues in audit management and forensic accounting, 2020
322020
DİJİTAL ÇAĞIN YARATTIĞI MUHASEBE UYGULAMALARININ MUHASEBE HİLELERİNİN ÖNLENMESİNE ETKİSİ
Bİ KILIÇ, Z Anadolu
Journal of Accounting and Taxation Studies, 55-97, 2018
282018
Temel finansal araçların KOBİ TFRS, Tam Set TFRS ve Türk vergi mevzuatı ile karşılaştırmalı incelenmesi ve muhasebeleştirme örnekleri 1
H Abdioğlu, Bİ Kılıç, S Güneş
232014
BANDIRMA’NIN GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ö KIZILGÖL, B İşgüden
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 9 (2), 257-279, 2008
192008
Muhasebe standartlarının uygulanma sürecinde muhasebe meslek mensuplarının standartlara bakış açılarının ve mesleki yetkinliklerinin incelenmesi üzerine Balıkesir ilinde bir …
H Abdioğlu, Bİ Kılıç, S Yavuz, T Kuş
142014
Bilgi teknolojilerindeki değişimlerin ön plana çıkardığı sürekli denetim yaklaşımının ve güvence ve danışmanlık hizmetlerinin değerlendirilmesi: İmkb-100 işletmelerinde bir …
S Önce, B İşgüden
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 5 (1), 127-155, 2012
142012
Denetim riskinin belirlenmesinde mesleki yargının denetçiler tarafından kullanılması
Ö Kızılgöl, B İşgüden
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 13 (4), 1-33, 2011
142011
Muhasebe Meslek Mensuplarının UFRS’lere Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Balıkesir İlinde Bir Araştırma”, World Of IFRS-UFRS Dünyası Dergisi, 5, Aralık
B İŞGÜDEN, Ö Kızılgöl
World Of IFRS-UFRS Dünyası Dergisi, 2012
72012
Riskten Korunma Aracı Olarak Futures (Vadeli İşlem) Sözleşmeleri: Bir Araştırma
B İşgüden
Mevzuat Dergisi 11 (122), 1-11, 2008
72008
Bandırma ve Norfolk Şehirlerinin Girişimcilik Profillerinin Karşılaştırmalı Analizi Üzerine Bir Araştırma
Ö Kızılgöl, B İşgüden
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 9 (1), 2-14, 2008
6*2008
MUHASEBE VE FİNANS DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DEĞERİ YÖNELİMLERİNİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
H Abdioğlu, A BÜYÜKŞALVARCI, B İşgüden
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 8 (15), 1-18, 2012
52012
Measurement of the Effectiveness of Internal Audits in Public Sector
Bİ Kiliç, Ö Kuvat, E Boztepe
Contemporary Issues in Public Sector Accounting and Auditing 105, 207-218, 2021
32021
ENTEGRE RAPORLAMA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER: ENTEGRE RAPOR HAZIRLAYAN İŞLETMELER VE BIST KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELER AÇISINDAN BİR İNCELEME
Bİ KILIÇ
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 20 (1), 28-64, 2018
32018
Maddi olmayan duran varlıklar ve varlıklarda değer düşüklüğü standartlarının kilit denetim konularına yansıması
Bİ KILIÇ, M DEMİRKAN, A NAZIR
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 …, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20