Follow
NEJLA MUTLU GÖÇMEN
NEJLA MUTLU GÖÇMEN
MEB
Verified email at ogr.uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
An evaluation of primary school students' views about noise levels in school
N Bulunuz, M Bulunuz, AY Orbak, N Mulu, ÖF Tavşanlı
International Electronic Journal of Elementary Education 9 (4), 725-740, 2017
572017
İlkokullarda gürültü kirliliğinin düzeyi, etkileri ve kontrol edilmesine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi
M BULUNUZ, N Bulunuz, ÖF TAVŞANLI, AY ORBAK, N Mutlu
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (3), 661-671, 2018
342018
Öğretmenlere göre psikolojik yıldırmanın örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi
N Mutlu
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
342013
Relationship between teachers perceptions of mobbing and their problem solving skills
NM GOCMEN, S GULEC
Educational Research and Reviews 13 (1), 51-59, 2018
112018
Sınıf öğretmeni adayları ile özel eğitim öğret-men adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarının karşılaştırılması (2017) Kafkas Üniversitesi, e–Kafkas Eğitim …
NM Göçmen, M Bozkurt, Ç Aydın
Nisan, 2017
32017
İlkokulda gürültü kirliliğinin düzeyi, etkileri ve kontrol edilmesine yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
NM Göçmen
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2020
22020
Evaluation the Views of Elementary Teachers About the Level of Noise Pollution at Schools, Its Reasons, Effects and Control
M BULUNUZ, N BULUNUZ, ÖF TAVŞANLI, AY ORBAK, N MUTLU
Kastamonu Education Journal 26 (3), 661-671, 2018
12018
Sınıf Öğretmeni Adayları İle Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. c. 4
N Göçmen, M Bozkurt, Ç Aydın
12017
İlkokulda Gürültü Kirliliğinin Düzeyi, Etkileri Ve Kontrol Edilmesine Yönelik Yapilan Çalişmalarin Değerlendirilmesi
NM Göçmen
PQDT-Global, 2020
2020
Comparison of the Attitudes of Pre-Service Primary School Teachers And Pre-Service Special Education Teachers Towards Inclusion
NM GÖÇMEN, M BOZKURT, Ç AYDIN
e-Kafkas Journal of Educational Research 4 (1), 26-33, 0
The Evaluation of Problem Solving Skills of Primary School Teachers in Terms of Different Variables
S GÜLEÇ, N MUTLU
Developments in Educational Sciences, 469, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11