Takip et
Cihan Gunes
Cihan Gunes
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
aybu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Finansal sistemin mekânsal örgütlenmesi: 19. yüzyılda Londra'nın finans merkezi olması
C Güneş, M Akyüz
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 13 (25), 498-515, 2021
22021
Karadeniz'de Uluslararası Ticaretin Ölçülmesi ve Analizi (1830-1913)
C Güneş
Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 6 (11), 385 - 401, 2020
12020
Trade uncertainty and investments in an emerging country: a Fourier VAR approach
M Akyuz, MS Gorus, C Gunes
Journal of Asian Business and Economic Studies, 2024
2024
Avrupa Birliği'nde Ekonomik Entegrasyon ve İşlem Maliyetlerinin Minimizasyonu
C Güneş, M Akyüz
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 16 (1), 39-63, 2024
2024
1970’lerden İtibaren Türkiye’de İktisat Tarihçiliği ve Şevket Pamuk’un Çalışmaları Üzerine
C GÜNEŞ
Telakki Sosyal Bilimler Dergisi 2 (3), 56-75, 2023
2023
Trabzon’da İktisadi Harb: 1929 Ekonomik Krizinin Etkileri
A Kalça, C Güneş
Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla TRABZON 2, 1169-1190, 2023
2023
Cumhuriyetle Birlikte Yükselen Şehir: Ankara’nın 100 Yıllık Ekonomik Gelişimi (1923-2023)
C Gunes
Cumhuriyetin 100. Yılında İllerin İktisadi Gelişimi: 100. Yıldan Yüzyıllara …, 2023
2023
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesine Mustafa Akdağ’dan Piyasa Merkezli Bir Yaklaşım: Marmara İktisadi Ünitesi
C Güneş
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyoekonomik Süreçler, 113-124, 2023
2023
19. Yüzyılda Karadeniz Ticareti: Kurumlar ve Organizasyonlar
C Güneş
2021
Karadeniz'de Uluslararası Ticaret ve Kurumların Rolü (1830-1914)
C Güneş
İstanbul Üniversitesi, SBE, İktisat, 2019
2019
İş Adamları ve Profesyonel Yöneticilere Göre Türkiye'de Özel Sektör Bankacılığının Gelişimi
C Güneş
Marmara Üniversitesi, SBE, İktisat Tarihi, 2013
2013
KARADENİZ’DE ULUSLARARASI TİCARETİNİN ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ (830-1913)
C GÜNEŞ
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12