Yusuf Alpaydın
Yusuf Alpaydın
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
An Analysis of Educational Policies for School-Aged Syrian Refugees in Turkey.
Y Alpaydin
Journal of Education and Training Studies 5 (9), 36-44, 2017
412017
Türkiye’de Yoksulluk ve Eğitim İlişkileri
Y ALPAYDIN
İlem Yıllık 3 (3), 49-64, 2008
32*2008
The Relationship between School Administrators Personalities and Servant Leadership Behaviours.
MH Saglam, Y Alpaydin
Journal of Education and Training Studies 5 (8), 106-113, 2017
162017
Türkiye’de eğitim ekonomisi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi
Y ALPAYDIN, E İsmail
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 45 …, 2017
162017
Aile eğitimi programları üzerine notlar
Y Alpaydın, AN Canel
TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel …, 2011
16*2011
Geleceğin Türkiyesinde Eğitim
Y Alpaydın
İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, 2018
132018
ÖĞRETMENLERİN İŞ DEĞERLERİ İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ.
E Tanatar, Y ALPAYDIN
Electronic Turkish Studies 14 (3), 2019
122019
Identifying Higher-Education Level Skill Needs in Labor Markets: The Main Tools Usable for Turkey
Y Alpaydın
Educational Sciences: Theory & Practice 4, 945-967, 2015
102015
2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi
Y Alpaydın, H Tunalı
İstanbul Ticaret Odası, 2011
10*2011
Türkiye’de Ergen Profili 2008
M Şen, H Ekşi, Y Alpaydın, İ Demir, Ü Meriç, M Narter
T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2010
10*2010
Contribution of municipalities to adult education: ISMEK Case
Y Alpaydın
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim …, 2006
82006
Türkiye'de STK'ların Yetişkin Eğitimine Katkısı
Y Alpaydın
Sivil Toplum 3, 81-90, 2005
82005
İmam hatip lisesi bünyesindeki imam hatip ortaokullarıyla müstakil imam hatip ortaokullarındaki örgüt kültürünün incelenmesi
İ Erdem, Y ALPAYDIN
Talim 1 (2), 187-218, 2017
72017
Academic publishing in higher education institutions: Evaluation of university journals in terms of some variables/Yükseköğretim kurumlarında akademik yayıncılık: Üniversite …
AN Özdemir, Y Alpaydın
Yükseköğretim Dergisi 8 (1), 9-22, 2018
6*2018
Öğretmenlik Eğitiminde Kazandırılan Yeterliklerin Öğretmenlik Mesleği ile Uyumu: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Karma Araştırma
Y Alpaydın, C Kocabaş, M Dervişoğulları, S Çakır
Eğitim Bilimleri Dergisi 49 (49), 2019
52019
Educational Experiences of the International Students in Graduate Programs in Turkey.
Y Alpaydin
Journal of Education and Learning 7 (2), 89-99, 2018
42018
Türkiye’deki araştırma ve uygulama merkezleri üzerine bir inceleme
FÖ GÜL, Y ALPAYDIN
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 627-643, 2017
42017
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin İmam Hatiplik Algısı ve Deneyimlerinin İncelenmesi
V Terlemez, Y ALPAYDIN
Talim 3 (1), 103-130, 2019
32019
ÇOCUKLARIN DİNÎ GELİŞİMİNDE EBEVEYNLERİN ROLÜ: BEKLENTİLER VE ZORLANMA ALANLARI
Y Alpaydın, H Ayar, A Gümüş
İlke İlim Kültür Eğitm Derneği, 2015
32015
Türkiye’de sosyal ve beşeri bilimlerde doktora tezi hazırlamada ana yönelimler
Y Alpaydın, MH Akın
İnsan & Toplum Dergisi 4 (8), 1-28, 2014
32014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20