Follow
Yusuf Alpaydın
Title
Cited by
Cited by
Year
An Analysis of Educational Policies for School-Aged Syrian Refugees in Turkey.
Y Alpaydin
Journal of Education and Training Studies 5 (9), 36-44, 2017
552017
Poverty and Education Relations in Turkey / Türkiye’de Yoksulluk ve Eğitim İlişkileri
Y ALPAYDIN
İlem Yıllık 3 (3), 49-64, 2008
542008
Notes on Family Education Programs / Aile eğitimi programları üzerine notlar
Y Alpaydın, AN Canel
TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel …, 2011
24*2011
Examination of postgraduate theses in the field of educational economics in Turkey / Türkiye’de eğitim ekonomisi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi
Y ALPAYDIN, E İsmail
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 45 …, 2017
23*2017
Öğretmenlerin İş Değerleri ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examining the Relationship Between Teachers' Work Values and Lifelong Learning …
E Tanatar, Y ALPAYDIN
Electronic Turkish Studies 14 (3), 2019
222019
The Relationship between School Administrators Personalities and Servant Leadership Behaviours / Okul Yöneticilerinin Kişilikleri ile Hizmetkar Liderlik Davranışları Arasındaki …
MH Saglam, Y Alpaydin
Journal of Education and Training Studies 5 (8), 106-113, 2017
222017
2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi
Y Alpaydın, H Tunalı
İstanbul Ticaret Odası, 2011
22*2011
Education in Turkey of the Future / Geleceğin Türkiyesinde Eğitim
Y Alpaydın
İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, 2018
17*2018
Türkiye’de Ergen Profili 2008
M Şen, H Ekşi, Y Alpaydın, İ Demir, Ü Meriç, M Narter
T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2010
15*2010
Öğretmenlik Eğitiminde Kazandırılan Yeterliklerin Öğretmenlik Mesleği ile Uyumu: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Karma Araştırma
Y Alpaydın, C Kocabaş, M Dervişoğulları, S Çakır
Eğitim Bilimleri Dergisi 49 (49), 2019
112019
Identifying Higher-Education Level Skill Needs in Labor Markets: The Main Tools Usable for Turkey
Y Alpaydın
Educational Sciences: Theory & Practice 4, 945-967, 2015
112015
Türkiye'de STK'ların Yetişkin Eğitimine Katkısı
Y Alpaydın
Sivil Toplum 3, 81-90, 2005
92005
Academic publishing in higher education institutions: Evaluation of university journals in terms of some variables/Yükseköğretim kurumlarında akademik yayıncılık: Üniversite …
AN Özdemir, Y Alpaydın
Yükseköğretim Dergisi 8 (1), 9-22, 2018
8*2018
Türkiye’deki araştırma ve uygulama merkezleri üzerine bir inceleme
FÖ GÜL, Y ALPAYDIN
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 627-643, 2017
8*2017
Contribution of municipalities to adult education: ISMEK Case
Y Alpaydın
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim …, 2006
82006
Aile Eğitim Programı Eğitici El Kitabı
Y Alpaydın
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2011
7*2011
Educational Experiences of the International Students in Graduate Programs in Turkey.
Y Alpaydin
Journal of Education and Learning 7 (2), 89-99, 2018
62018
İmam hatip lisesi bünyesindeki imam hatip ortaokullarıyla müstakil imam hatip ortaokullarındaki örgüt kültürünün incelenmesi
İ Erdem, Y ALPAYDIN
Talim 1 (2), 187-218, 2017
62017
Türk Üniversitelerinde Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerinin İncelenmesi
Y ALPAYDIN, G TÜRKMENOĞLU
Eğitim Bilimleri Dergisi 47 (47), 1-22, 2018
52018
Türkiye’de sosyal ve beşeri bilimlerde doktora tezi hazırlamada ana yönelimler
Y ALPAYDIN
İnsan ve Toplum 4 (8), 1-28, 2014
52014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20