Ömer KIZILTAN
Ömer KIZILTAN
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Felsefe Grubu Eğitimi
Verified email at cu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Felsefe Öğretimi Sorunları ve Yeni Yaklaşımlar
Ö KIZILTAN
Eğitim ve Öğretim Araştırmalar Dergisi 1 (4), 335-352, 2012
15*2012
Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Felsefe Dersi Programlarının Amaçları Çerçevesinde Felsefe Anlayışlarının İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
Ö KIZILTAN
Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana., 2014
62014
Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına İlişkin Metaforları
C AKYOL, Ö KIZILTAN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2), 937-961, 2019
52019
Akademisyenlere Göre Akademi ve Akademik Kültür
AT AKCAN, S MALKOÇ, Ö KIZILTAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 569-591, 2018
42018
Çocuk ve Felsefe İlişkisi Açısından Dört Katlı Düşünme Modeli
Ö KIZILTAN, MA DOMBAYCI
Dört Öge, 1-23, 2020
2020
1980 Sonrası Dönemden Günümüze Lise Felsefe Ders Kitaplarında Özgürlük Kavramı
Ö KIZILTAN, Ş ÇETİN
Al Farabi 3th International Social Science Congress, 2018
2018
Yüksekögretimde Nicel Değişimler Karşısında Kalıcı Sorunlar
Ö KIZILTAN, O BAYRAKTAR
Researcher: Social Science Studies 5 (IV), 598-619, 2017
2017
Felsefe Grubu Eğitimi Lisans Programlarının Karşılaştırılması
MA DOMBAYCI, Ö KIZILTAN
Electronic Turkish Studies 12 (25), 265-288, 2017
2017
Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşım Çerçevesinde Bilgi Sorunu
Ö KIZILTAN
Eğitim Felsefesi Ulusal Sempozyumu - Ankara Üniversitesi, 2013
2013
Ortaöğretim Felsefe Programı Üzerine Öğretmen Görüşleri
Ö KIZILTAN
V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / V. International Congress of …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10