Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz (ORCID: 0000-0002-7939-7818)
Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz (ORCID: 0000-0002-7939-7818)
Istanbul University, Faculty of Economics Professor, Department of Public Finance
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı İmparatorluğu’nu dış borçlanmaya iten nedenler ve ilk dış borç
BE Yılmaz
Akdeniz İİ BF Dergisi 4, 186-198, 2002
352002
Maliye Teorisi’nin Çıkmazı: Küresel Kamusal Mallar (Kalkınma Yardımları İçinde Küresel Kamusal Malların Finansmanı)
H Kirmanoğlu, BE Yılmaz, N Susam
Maliye Dergisi 150, 25-52, 2006
322006
Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik
E Korkmaz, T Akgeyik, BE Yılmaz, N Oktayer, N Susam, M Şeker
İstanbul Ticaret Odası, Yayın, 2007
302007
TÜRKİYE’DE VE OECD ÜLKELERİNDE TASARRUF-YATIRIM AÇIKLARI VE DIŞ KAYNAK İHTİYACI
B YILMAZ, S YARAŞIR
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (2), 97-128, 2009
28*2009
Bölgesel politikaların tarihsel gelişimi ve yeni bir model olarak kalkınma ajansları
B Yılmaz
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 15, 29-41, 2011
192011
Mersin'deki Otel Çalışanlarının Nükleer Kaygıları, Çevresel Yaklaşım Ve Çevreci Tüketim Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma.
A Celil ÇAKICI, BE YILMAZ
Cag University Journal of Social Sciences 9 (2), 2012
182012
En Büyük Karadelik: Sosyal Güvenlik Açıkları Ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları
T Akgeyik, BE YILMAZ, M Şeker
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-11, Yayın, 2007
162007
OECD Ülkelerinde Özel Tasarruflar: Bir Bakış (1999-2007)
S YARAŞIR, BE YILMAZ
132011
Sosyolojik Açıdan Türkiye'de Halkın Vergiye Bakışı
BEYBBFBM Şeker
İTO, 2010
12*2010
Bir Küresel Kamusal Mal Olarak Sağlık ve Finansmanında Resmi Kalkınma Yardımlarının Rolü
EB Yılmaz, S Yaraşır
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi …, 2011
112011
Sınıf öğretmen adaylarının eleştirel düşünme ve yanal düşünme eğilimleri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
B Yılmaz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu, 2017
102017
Küresel Ekonomik Krizin PIIGS Ülkeleri Ve Türkiye’nin Makroekonomik Değişkenlerine Yansımaları
BE Yılmaz
ASO MEDYA 34 (1), 229-252, 2015
10*2015
Barış ve Güvenlik: Küresel Kamu Malı Olarak Sunumu ve Finansman Mekanizmaları
BE Yılmaz
Anadolu Üniversitesi, 2010
102010
Türkiye’de Kamu Harcamalarının GSMH İçindeki Payının Analizi ve Ülkelerarası Karşılaştırma
BEYN Susam
16. Türkiye Maliye Sempozyumu, 2001
102001
İkiz Açık
BE Yılmaz
Teorisi: Türkiye’nin 2001, 139-152, 1980
101980
Reflections of Global Economic Crisis on the Countries of PIIGS and Turkey's Macroeconomic Variables
BE YILMAZ
Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi 24 (2013), 229-252, 0
10*
Türkiye’de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri-Etkileri ve Çözüm Önerileri
E Korkmaz, T Minibaş, M Erkal, B Baloğlu, BE Yılmaz, Ç Murat
İTO, 2001
92001
Portekiz İspanya ve Yunanistan'da geçiş süreci
NA Poulantzas
Belge Yayınları, 1981
91981
Maliye
BE Yılmaz
İstanbul: Der Yayınları, 2018
82018
Türkiye'nin Değişmeyen Kaderi : Osmanlı'dan Günümüze (1854-2013) Borç Çıkmazı
BE YILMAZ
Derin Yayınları, 2015
7*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20