Follow
Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz (ORCID: 0000-0002-7939-7818)
Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz (ORCID: 0000-0002-7939-7818)
Istanbul University, Faculty of Economics Professor, Department of Public Finance
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik
E Korkmaz, T Akgeyik, BE Yılmaz, N Oktayer, N Susam, M Şeker
İstanbul Ticaret Odası, 2007
752007
Handbook of research on behavioral finance and investment strategies: Decision making in the financial industry
Z Copur
IGI Global, 2015
652015
Osmanlı İmparatorluğu'nu Dış Borçlanmaya İten Nedenler ve İlk Dış Borç
BE Yilmaz
Akdeniz İİBF Dergisi 2 (4), 186-198, 2002
602002
TÜRKİYE’DE VE OECD ÜLKELERİNDE TASARRUF-YATIRIM AÇIKLARI VE DIŞ KAYNAK İHTİYACI
B YILMAZ, S Yaraşir
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (2), 97-128, 2015
58*2015
Maliye teorisi’nin çıkmazı: küresel kamusal mallar (Kalkınma yardımları içinde küresel kamusal malların finansmanı)
H Kirmanoğlu, BE Yılmaz, N Susam
Maliye Dergisi 150, 25-52, 2006
432006
Maliye - Kamu Maliyesi Teorisi, Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları, Maliye Politikası
BE Yılmaz
İstanbul: Der Yayınları 4, 2020
34*2020
OECD ülkelerinde özel tasarruflar: bir bakış (1999-2007)
S YARAŞIR, BE YILMAZ
Maliye dergisi 160, 139-163, 2011
332011
BİR KÜRESEL KAMUSAL MAL OLARAK SAĞLIK VE FİNANSMANINDA RESMİ KALKINMA YARDIMLARININ ROLÜ
BE Yilmaz, S YARAŞIR
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 1-33, 2011
272011
En Büyük Karadelik: Sosyal Güvenlik Açıkları Ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları
T Akgeyik, BE YILMAZ, M Şeker
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-11, Yayın, 2007
272007
Sosyolojik Açıdan Türkiye'de Halkın Vergiye Bakışı
FBMŞ BE YILMAZ, B. Baloğlu
İstanbul Ticaret Odası, 2010
222010
Türkiye’de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri-Etkileri ve Çözüm Önerileri
E Korkmaz, T Minibaş, M Erkal, B Baloğlu, BE Yılmaz, Ç Murat
İTO, 2001
212001
Küresel krizin PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) ülkeleri ile Türkiye’nin makroekonomik değişkenlerine yansımaları
BE Yılmaz
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 34 (1), 229-252, 2013
202013
Barış ve Güvenlik: Küresel Kamu Malı Olarak Sunumu ve Finansman Mekanizmaları
BE Yılmaz
Anadolu Üniversitesi, 2010
202010
Türkiye’nin Değişmeyen Kaderi (Osmanlı’dan Günümüze 1854-2007)–Borç Çıkmazı
BE Yılmaz
Derin Yayınları, İstanbul, 2008
202008
Türkiye’de Kamu Harcamalarının GSMH İçindeki Payının Analizi ve Ülkelerarası Karşılaştırma
N Susam, BE Yılmaz
16. Türkiye Maliye Sempozyumu, 2001
19*2001
Büyük Verinin (Big Data) Muhasebe Üzerindeki Etkisi ve Muhasebeye Sağladığı Katkıların İncelenmesi
B Yılmaz, S Bülbül, M Atik
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 27 (1), 79-112, 2017
172017
İkiz Açık Teorisi: Türkiye'nin 1980-2001 Dönemi Bütçe Açıkları ve Dış Ticaret Açıkları Üzerine Bir Nedensellik Araştırması
BE Yılmaz
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 2001, 139-152, 2002
17*2002
Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesine Geçiş Bağlamında Kamu Dinamikleri Baskısı
BE YILMAZ
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 81-109, 2005
142005
Küresel Ekonomik Krizin PIIGS Ülkeleri Ve Türkiye’nin Makroekonomik Değişkenlerine Yansımaları
BE Yılmaz
ASO MEDYA 34 (1), 229-252, 2015
12*2015
Reflections of Global Economic Crisis on the Countries of PIIGS and Turkey's Macroeconomic Variables
BE YILMAZ
Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi 24 (2013), 229-252, 0
12*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20