Takip et
Yusuf Uysal
Yusuf Uysal
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
dpu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yerel Yönetimlerde Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Uygulamalarının iki Yönü: Avantajlar ve Dezavantajlar / Two Drections of Pblic Priveta Partnership (PPP) Aplications to Local …
Y Uysal
Kent Akademisi 10 (30), 169-199, 2017
302017
Türk Kamu Yönetiminde Yetki Devri / Delegation in Turkish Public Administration
RC Derdiman, Y Uysal
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (27 …, 2014
302014
Klasik Kamu Yönetiminden Yeni Kamu İşletmeciliği Ve Post-YKİ'ye Kamu Hizmetlerinin Değişimi ve Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme
Y Uysal
International Journal of Management and Administration 4 (7), 112-135, 2020
232020
Türkiye’deki Merkezi ve Yerel Yönetim İlişkilerinin Yönetişim Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Evaluation Of Central And Local Government Relations In Turkey Within The …
Y UYSAL, Y ATMACA
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 (3), 411-424, 2018
212018
Kamu-Özel İşbirliği (Yap-Kirala-Devret) Modeli ve Şehir Hastanelerinin Sağlık Hizmetlerindeki Değişim ve Dönüşüm Üzerine Etkileri / Public-Private Partnership (Build-Lease …
Y Uysal
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (3 …, 0
21*
Kamu-Özel İşbirliği Modelinde Özel Sektör Teşvik Faktörleri: Şehir Hastaneleri Örneği / The Private Sector Incentive Factors in Public-Private Partnership Model: Case of City …
Y UYSAL
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (1), 386-401, 0
14*
Köylere Sunulan Kamu Hizmetlerinin Nitelik ve Niceliği: Kütahya İli Örneği
MM Y. UYSAL
13.Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR'13), 1169-1183, 0
14*
İNGİLTERE KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİNİN TÜRKİYE’DEKİ ŞEHİR HASTANELERİ UYGULAMALARI ÜZERİNE ETKİLERİ: POLİTİKA TRANSFERİ BAĞLAMINDA BİR ANALİZ
Y Uysal
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (3), 935-960, 2020
112020
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü: Tespitler ve Öneriler
Y Uysal
Kesit Akademi Dergisi 8 (30), 324-354, 2022
102022
Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nin Twitter Kullanımına Yönelik Eğilimleri ve Takipçilerinin Tepkileri Üzerine Bir Analiz / An Analysis of Ankara, Istanbul …
Y Uysal
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (3), 239-258, 2019
72019
Avrupa Birliği’nin Seçilmiş Bazı Ülkelerinde ve Türkiye’de Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Yatırımlarının Karşılaştırmalı Analizi / Comparative Analysis of Public Private Partnership …
Y UYSAL
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 (2), 158-173, 2018
72018
Türk Kamu Yönetiminde Sorunlar ve Reformlar Üzerine Değerlendirmeler
Y Uysal
Uluslararası Akademik Birikim Dergisi, 2020
62020
Yerel Hizmetlerin İfasında Köylerde Personel İhtiyacı ve İstihdamı: Afyonkarahisar İli Örneği
YU M Mecek
Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM'9), 197-212, 2015
52015
Üniversite Öğrencilerinin Kamu Personeli Ve Kamu Personel Sistemi Algılarını Ölçmeye Yönelik Bir Analiz: Gediz Meslek Yüksekokulu Örneği
Y UYSAL, Y ATMACA
Journal of Awareness 5 (4), 463-484, 2020
42020
Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve eDevlet Uygulamaları Bağlamında Kamu Yönetiminin Denetimi
Y UYSAL
Kamu Yönetiminin Denetimi, 2022
3*2022
Lise ve üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım eğilimlerinin karşılaştırılması: Gediz örneği
Y Uysal
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (1), 70-85, 2020
32020
’Yerel Yönetimlerin Denetimi
C Derdiman, U Yusuf
Şu kitapta: Editörler: Mecek, Mehmet, Mesut, Doğan, Bekir, Parlak. İdari ve …, 2015
32015
Kamu Özel Ortaklığı: Güney Afrika Cumhuriyeti
Y Uysal
Kamu Özel Ortaklıkları Ülke Tecrübeleri, 2021
22021
Postmodern Kamu Yonetimi Yonetisim ve Siyaset Biliminde Yeni Yaklaşımlar
Y Uysal
Postmodern Kamu Yönetimi, 2021
2*2021
Avrupa İdari Alanı'nın Türk Kamu Yönetimi Üzerine Etkileri
Y Uysal
Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 6 (1), 27-53, 2020
22020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20