Dilaver Düzgün
Dilaver Düzgün
Atatürk Üniversitesi
Doğrulanmış e-posta adresi yok - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türk halk edebiyatı: el kitabı
MÖ Oğuz
Grafiker Yayınları, 2004
141*2004
Âşık Edebiyatı
D Düzgün
Türk Halk Edebiyatı El Kitabı 3, 169-212, 2004
432004
Erzurum köy seyirlik oyunları
D Düzgün
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1995
271995
Âşık Yaşar Reyhani: hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler
D Düzgün
20*1997
Geleneksel Türk Tiyatrosu
D Düzgün
Türkler Ansiklopedisi c 15, 2002
162002
DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK’TE SOSYAL NORMLARI KARŞILAYAN KAVRAMLAR
D Düzgün
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 14 (35), 201-215, 2007
142007
Erzurum’da kahvehaneler ve âşık kahvehanesi geleneği
D Düzgün
Ankara: Aktif Yay, 2005
142005
Erzurum’da âşık kahvesi geleneği
D Düzgün
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 1, 15-22, 1994
141994
ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE BARIŞ MANÇO OLGUSU.
D Düzgün
Milli Folklor 21 (84), 2009
132009
OSMANLI DÖNEMİNDE GELENEKSEL TÜRK TİYATROSUNUN GENEL GÖRÜNÜMÜ
D Düzgün
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2010
102010
Âşık Mevlüt İhsani: hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler
D Düzgün
71997
GELENEKSEL BİR YARDIMLAŞMA KURUMU: H AB
D Düzgün
71991
Âşık Mustafa Ruhanî
D Düzgün
Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1997
61997
Âşık Yaşar Reyhânî
D Düzgün
Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1997
51997
Erzurum Çarşı Pazar
D Düzgün
Millî Folklor 58, 76-85, 2003
42003
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun folklor ve halk edebiyatı ile ilgili çalışmaları
D Düzgün
TC Kültür Bakanlığı, 1997
41997
Halk Şiirinde Hazırlıksız Şiir Söyleme Geleneği Üzerine Bazı Tesbitler
D DÜZGÜN
Millî Folklor, II 4 (15), 25-28, 1992
41992
TÜRK GÖLGE OYUNU KARAGÖZDE İSTANBUL HAYATI
D Düzgün
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 17 (43), 25-33, 2010
32010
ÂŞIK ŞENLİK’İN LATİF ŞAH HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR DENEME
D Düzgün
31990
HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI TARİHİNDE PROF. DR. MEHMET KAPLAN VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Prof. Dr. Mehmet Kaplan And Ataturk Unıversıty In The Hıstory of Folklore Studıes
D DÜZGÜN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 257-272, 2015
22015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20