Dilaver Düzgün
Dilaver Düzgün
Atatürk Üniversitesi
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk halk edebiyatı: el kitabı
MÖ Oğuz
Grafiker Yayınları, 2004
137*2004
Âşık Edebiyatı
D Düzgün
Türk Halk Edebiyatı El Kitabı 3, 169-212, 2004
432004
Erzurum köy seyirlik oyunları
D Düzgün
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1995
261995
Âşık Yaşar Reyhani: hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler
D Düzgün
21*1997
DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK’TE SOSYAL NORMLARI KARŞILAYAN KAVRAMLAR
D Düzgün
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 14 (35), 201-215, 2007
152007
Geleneksel Türk Tiyatrosu
D Düzgün
Türkler Ansiklopedisi c 15, 2002
152002
Erzurum’da âşık kahvesi geleneği
D Düzgün
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 1, 15-22, 1994
141994
Erzurum’da kahvehaneler ve âşık kahvehanesi geleneği
D Düzgün
Ankara: Aktif Yay, 2005
132005
ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE BARIŞ MANÇO OLGUSU.
D Düzgün
Milli Folklor 21 (84), 2009
122009
OSMANLI DÖNEMİNDE GELENEKSEL TÜRK TİYATROSUNUN GENEL GÖRÜNÜMÜ
D Düzgün
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2010
92010
Âşık Mevlüt İhsani: hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler
D Düzgün
71997
GELENEKSEL BİR YARDIMLAŞMA KURUMU: H AB
D Düzgün
71991
Âşık Mustafa Ruhanî
D Düzgün
Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1997
61997
Âşık Yaşar Reyhânî
D Düzgün
Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1997
51997
Erzurum Çarşı Pazar
D Düzgün
Millî Folklor 58, 76-85, 2003
42003
TÜRK GÖLGE OYUNU KARAGÖZDE İSTANBUL HAYATI
D Düzgün
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 17 (43), 25-33, 2010
32010
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun folklor ve halk edebiyatı ile ilgili çalışmaları
D Düzgün
TC Kültür Bakanlığı, 1997
31997
Halk Şiirinde Hazırlıksız Şiir Söyleme Geleneği Üzerine Bazı Tesbitler
D DÜZGÜN
Millî Folklor, II 4 (15), 25-28, 1992
31992
ÂŞIK ŞENLİK’İN LATİF ŞAH HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR DENEME
D Düzgün
31990
HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI TARİHİNDE PROF. DR. MEHMET KAPLAN VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Prof. Dr. Mehmet Kaplan And Ataturk Unıversıty In The Hıstory of Folklore Studıes
D DÜZGÜN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 257-272, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20