Kartal Demirgüneş
Kartal Demirgüneş
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ahi Evran Üniversitesi
ahievran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of working capital management on firm profitability: Evidence from Turkey
F Samiloglu, K Demirgunes
The International journal of applied Economics and Finance 2 (1), 44-50, 2008
4882008
Değere Dayalı yönetim ve entellektüel sermaye
MK Ercan, MB Öztürk, K Demirgüneş
Gazi Kitabevi, 2003
1202003
Kurumsal Yönetim Bakişaçisiyla Entellektüel Sermaye
MB Öztürk, K Demirgüneş
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 395-411, 2008
692008
Firma değerlemesi: Banka uygulaması
MK Ercan, MB Öztürk, İ Küçükkaplan, ES Başçı, K Demirgüneş
İstanbul: Literatür Yayınları, 2006
442006
The Effect of Liquidity on Financial Performance: Evidence from Turkish Retail Industry
K Demirgüneş
International Journal of Economics and Finance 8 (4), 63-79, 2016
422016
Determinants of target dividend payout ratio: A panel autoregressive distributed lag analysis
K Demirgüneş
International Journal of Economics and Financial Issues 5 (2), 418-426, 2015
332015
Internal determinants of profitability in Turkish banking sector
A Alp, U Ban, K Demirgunes, S Kilic
ISE Review 12 (46), 1-14, 2010
332010
Determination of effect of intellectual capital on firm value via value added intellectual coefficient methodology: an empirical study on ISE-listed manufacturing firms
MB Ozturk, K Demirgunes
Istanbul Stock Exchange Review 10 (37), 59-78, 2007
322007
Değer Temelli Pazarlama (Finansal Boyut ve Müşteri Boyutu)
B Külter, K Demirgüneş
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 327-342, 2006
302006
Türk bankacılık sektöründe karlılığın içsel belirleyicileri
A Alp, Ü Ban, HNK DEMİRGÜNEŞ, S KILIÇ
İ MKB Dergisi 12 (46), 1-13, 2010
262010
Marka Değerinin Tespiti
MK Ercan, MB Öztürk, K Demirgüneş, ES Başçı, İ Küçükkaplan
İMKB Yayınları, İstanbul, 2010
252010
Entellektüel sermayenin firma değeri üzerindeki etkisinin entellektüel katma değer katsayısı yöntemi ile tespiti: Hisse senetleri İMKB'de işlem gören üretim firmaları üzerine …
MB Öztürk, K Demirgüneş
182007
İşletme sermayesi gereksinimini etkileyen değişkenler üzerine İMKB'de bir uygulama
MB Öztürk, K Demirgüneş
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 45 (516), 47-56, 2008
162008
Ekonomik Katma Değer Bakış Açısıyla Finanslama Kararları
AKDÜB Alp, MB Öztürk
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2), 59-82, 2009
152009
Capital Structure Choice and Firm Value: New Empirical Evidence from Asymmetric Causality Test
K Demirgüneş
International Journal of Financial Research 8 (2), 75-91, 2017
122017
Ar-Ge yatırımları ve büyüme: imalat sektörü üzerine ampirik bir çalışma
K Demirgüneş, G Üçler
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 45 (1), 53-64, 2016
122016
Inter-relationship between profitability, growth and size: Case of Turkey
K Demirgunes, G Ucler
Journal of Business Economics and Finance 4 (4), 2015
102015
İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisi. 12
K Demirgüneş, F Şamiloğlu
Ulusal Finans Sempozyumu, 22-25, 2008
92008
Ekonomik katma değer ve balanced scorecard yaklaşımlarının entegrasyonu
H Bengü, K Demirgüneş
Muhasebe ve Denetime Bakış 6 (20), 57-70, 2006
92006
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi İle Firma Değerlemesi Özellikli Durumlar
MK ERCAN, MB ÖZTÜRK, İ KÜÇÜKKAPLAN, ES BAŞCI, ...
Gazi Kitabevi, Ankara, 2008
82008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20