Takip et
Sabahattin Çiftçi
Sabahattin Çiftçi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
erbakan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin akademik risk alma düzeylerine, problem çözme becerilerine, erişilerine, kalıcılığa ve tutumlarına etkisi
S Çiftçi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
1632006
Sınıf öğretmenlerinin FATİH projesine ilişkin görüşleri
S Çiftçi, SM Taşkaya, M Alemdar
İlköğretim Online 12 (1), 227-240, 2013
1552013
Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve uygulamalarının değerlendirilmesi
S Çiftci, A SÜNBÜL, O KÖKSAL
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 281-295, 2013
1152013
The opinions of classroom teachers about FATIH project
S Çiftçi, SM Taşkaya, M Alemdar
812013
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ YETERLİK VE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
S Çiftçi, SM TASKAYA
Education Sciences 5 (3), 921-928, 2010
782010
İlköğretim birinci kademe 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin performans görevlerine ilişkin görüşleri
S Çiftçi
İlköğretim Online 9 (3), 934-951, 2010
662010
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMEYİKULLANMANIN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ
S ÇİFTÇİ, A MEYDAN, IS EKTEM
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 179-190, 2007
622007
İLKOKULLARDA UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARININ YÖNETİCİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (KONYA-SELÇUKLU ÖRNEĞİ)
E GÜRHAN, S ÇİFTÇİ
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 230-246, 2017
592017
Kaynaştırma eğitimi dersinin okul öncesi öğretmeni adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerine etkisi
G Kayılı, S Koçyiğit, SS Yıldırım Doğru, S Çiftci
492010
The effects of using project-based learning in social studies education to students’ attitudes towards social studies courses
S Ciftci
Procedia-Social and Behavioral Sciences 186, 1019-1024, 2015
402015
Sosyal bilgiler öğretiminde problem çözmeye dayalı öğrenme metodunun uygulanmasına yönelik bir değerlendirme
S Çiftçi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
342001
Proje tabanlı öğrenme düşüncesinin oluşumu ve gelişimi. I
S Çiftçi, AM Sünbül
Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, 2005
322005
Proje tabanlı öğrenme ve bu konuda ülkemizde yapılan bazı araştırmalar
S Çiftçi
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6, 17-18-75-83, 2004
222004
The relationships between students attitudes towards social studies and their perceptions of democracy
C Sabahattin
Educational Research and Reviews 8 (3), 77-83, 2013
202013
Comparative Effects of Argumentation and Laboratory Experiments on Metacognition, Attitudes, and Science Process Skills of Primary School Children.
J Kalemkus, S Bayraktar, S Çiftçi
Journal of Science Learning 4 (2), 113-122, 2021
172021
The opinions of the teachers in upper primary classes concerning the student performance tasks
S Çiftçi
Elementary Education Online 9 (3), 934-951, 2010
172010
Project based learning in multi-grade class
S ÇİFTÇİ, AA BAYKAN
Educational Research and Reviews 8 (3), 84-92, 2013
142013
Eğitimde inovasyon ve yaraticilik
S ÇİFTÇİ, SN GÜNDÜZ
EGITlm BlllffiLERlnDEn YAnsımALAR, 95, 2016
122016
İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜÇÜNCÜ SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (THE WIEWS OF 3rd GRADE CLASSROOM TEACHERS ABOUT SCIENCE LESSONS OF 3 rd GRADE )
S ÇİFTÇİ, A SABAN, SN GÜNDÜZ, FT OLAÇ
INES JOURNAL ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ 2 (4), 333-347, 2015
112015
Çoklu ortam tasarımı destekli yapılandırmacı öğretim etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi
C Akyol, S Çiftçi
OPUS International Journal of Society Researches 16 (31), 4077-4096, 2020
102020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20