Follow
Ali Sabancı
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of primary school teachers’ burnout on organizational health
A Sabancı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 195-205, 2009
612009
Sınıf yönetiminin temelleri
A Sabancı
Yapılandırmacı yaklaşıma göre sınıf yönetimi, 27-52, 2008
442008
The effect of ICT usage on the classroom management: A case study in language teaching
A Sabanci, G Ozyildirim, R Imsir
International Review of Social Sciences and Humanities 7 (1), 232-245, 2014
392014
İlköğretim okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yöntemleri
GÖ Nezihoğlu, A SABANCI
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28), 41-53, 2010
352010
Denetmenlerin, Öğretmenlik Yeterlik Alanları Açısından Devlet lköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerine Rehberlik Görevlerini Gerçekleştirme Düzeyleri
A SABANCI, Ş Ahmet
34*
Views of Primary School Administrators, Teachers and Parents on Parent Involvement in Turkey.
A Sabancı
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2009
322009
Öğretmenin etkinlik odaklı hayat bilgisi öğretiminde sınıf yönetimi değişkenleri açısından değerlendirilmesi: Bilen öğretmenden bulduran öğretmene doğru
A Sabancı, A Şahin
Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Ankara: Sim Matbaası …, 2005
322005
School principals' assumptions about human nature: Implications for leadership in Turkey
A Sabanci
Educational Management Administration & Leadership 36 (4), 511-529, 2008
312008
Müdürlerin vizyoner liderlik özelliklerine ilişkin müdürlerin, müdür yardımcılarının ve öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi
A Sabancı
Milli Eğitim, 333-343, 2007
312007
The Correlation Between School Managers' Communication Skills and School Culture.
A Sabancı, A Ahmet Şahin, MA Sönmez, O Yılmaz
International Journal of Progressive Education 12 (3), 2016
302016
Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve velilerin görüşlerine göre ana sınıfı eğitiminde karşılaşılan sorunlar
A Sabancı, M Altun, S Uçar Altun
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 24 (2), 339-385, 2018
282018
Ödül sisteminin ilköğretim okullarındaki öğretmenler ve müdür yardımcıları için önem derecesi, gereksinimleri karşılama ve iş doyumu sağlama düzeyi
A SABANCI
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 19 (19), 363-391, 1999
261999
The effect of teachers' stress on educational organizations' health
A Sabanci
International Journal of Business and Social Science 2 (11), 2011
252011
Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi
K Kayıkçı, A Sabancı
Millî Eğitim, 240-252, 2009
242009
Çağdaş Okul Liderliği Açısından Karizmatik, Dönüşümcü ve Vizyoner Liderlik Yaklaşımları
A Sabancı
Çağdaş Eğitim Dergisi, 26-33, 2005
242005
Eğitim yönetiminde çift yönlü iletişim yönetilenleri motivasyon ve iş doyumu bakımından nasıl etkilemektedir
A Sabancı
İnönü Üniversitesi, 1994
241994
Views of School Managers and Teachers about School Culture.
A Sabanci, A Sahin, MA Sönmez, O Yilmaz
Online Submission 8 (1), 28-45, 2017
222017
Farklı branşlardan atanan ilköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin yeterlik düzeyleri
A SABANCI, A Şahin
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 48 (48), 531-556, 2006
222006
İlköğretim okullarında öğretmen veli ilişkilerinde veliye yönelik psikolojik yıldırma davranışları
A SABANCI, E Yücel
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28-2), 348-363, 2013
172013
İlköğretim okullarındaki ödül sisteminin öğretmenler ve müdür yardımcıları için önem derecesi, gereksinimleri karşılama ve iş doyumu sağlama düzeyi
A Sabanci
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
171999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20