Follow
Belgin YAVAŞCAOĞLU
Belgin YAVAŞCAOĞLU
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Preemptive analgesic effects of intravenous paracetamol in total abdominal hysterectomy
S Arici, A Gurbet, G Türker, B Yavaşcaoğlu, S Sahin
Agri 21 (2), 54-61, 2009
1972009
Comparison of the catheter‐technique psoas compartment block and the epidural block for analgesia in partial hip replacement surgery
G Türker, N Uckunkaya, B Yavaşçaoğlu, A Yilmazlar, S Özçelik
Acta anaesthesiologica scandinavica 47 (1), 30-36, 2003
1292003
Comparison of different priming techniques on the onset time and intubating conditions of rocuronium
B Yavaşcaoğlu, V Cebelli, N Kelebek, N Uckunkaya, O Kutlay
European journal of anaesthesiology 19 (7), 517-521, 2002
592002
Comparison of postoperative analgesic efficacy of intraoperative single-dose intravenous administration of dexketoprofen trometamol and diclofenac sodium in laparoscopic …
A Anıl, FN Kaya, B Yavaşcaoğlu, EM Efe, G Türker, A Demirci
Journal of clinical anesthesia 32, 127-133, 2016
282016
Mobbing exposure of anaesthesiology residents in Turkey
G Aykut, EM Efe, S Bayraktar, S Şentürk, İ Başeğmez, Ö Özkumit, E Kabak, ...
Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation 44 (4), 177, 2016
272016
Türkiye'de Obstetrik Anestezi Uygulamalarindaki Değişimin Değerlendirilmesi.
G Töre, A Gurbet, Ş Şahin, G Türker, B Yavaşcaoğlu, S Korkmaz
Journal of the Turkish Anaesthesiology & Intensive Care Society-JTAICS/Türk …, 2009
242009
Erişkinlerde anestezi sonrası görülen komplikasyonların retrospektif değerlendirilmesi
B Yavaşcaoğlu, FN Kaya, B Özcan, S Uzunalioğlu, T Güven, Ş YAZICI, ...
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 35 (2), 73-78, 2009
202009
Comparison of intraoperative and post-operative effects of serratus anterior plane block performed with ultrasound and infiltration block in patients undergoing video-assisted …
M Dikici, S Akesen, B Yavaşcaoğlu, A BAYRAM, F KAYA, A Gurbet
AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY 34 (1), 2022
142022
Pericardial tamponade as a delayed lethal complication of central venous catheterization
B Yavaşcaoğlu, A Yilmazlar, G Korfali, I Şenkaya
European Journal of Anaesthesiology 18 (7), 487-489, 2001
132001
Fatal hydrothorax due to misplacement of a nasoenteric feeding tube
B Yavaşcaoğlu, HV Acar, R Işçimen, A Gurbet, H Uysal, O Kutlay
Journal of international medical research 29 (5), 437-440, 2001
82001
Pregabalinin Aksiller Blok Sonrası Analjeziye Etkisi.
Ö Pürcü, B Yavaşcaoğlu, FN Kaya, A Gurbet, S Türkcan, G Orhan
Turkish Journal of Anesthesia & Reanimation 41 (1), 2013
72013
Retrospective evaluations of post-anesthetic complications in adults
B Yavaşçaoğlu, FN Kaya, B Özcan, S Uzunalioğlu, T Güven, Ş YAZICI, ...
J Uludağ University Medical Faculty 35, 73-8, 2009
72009
Anestezi asistanlarında nöbetin bilişsel işlevler ve ruhsal durum üzerine etkisi
B Yavaşcaoğlu, B AYDIN, EG Karataş, FN Kaya, B Özcan, S KIRLI
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 33 (2), 75-79, 2007
72007
İntravenöz parasetamolün torakoskopik cerrahi sonrası postoperatif analjezi üzerine etkinliği
VA ÇINAR, FN Kaya, B Yavaşçaoğlu, S Gören, S Bayram, ...
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (2), 43-48, 2010
62010
The use of the'Laringeal Mask Airway'and the'Cuffed Oropharyngeal Airway'during percutaneous tracheotomy
FN Kaya, N Kelebek Girgin, B Yavaşcaoğlu, F Kahveci, G Korfalı
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 12 (4), 282-287, 2006
62006
Lokal Anestezikler, Anestezide Temel Konular
G Korfalı, F Kahveci, A Yılmazlar, H Bilgin, B Yavaşçaoğlu
Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 117-119, 2003
62003
Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi işlemi için bilinçli sedasyon uygulamasında propofol ile deksmedetomidinin hemodinami ve kognitif fonksiyonlara etkisinin …
G Ceylan, B Yavaşçaoğlu, G KORFALI, FN Kaya, EB MOĞOL, G Türker
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (3), 103-110, 2010
52010
A comparison of propofol and dexmedetomidine on the effects of heamodynamy and cognitive functions in conscious sedation during endoscopic retrograde cholangiopancreatography
G Ceylan, B Yavaşcaoğlu, G Korfalı, FN Kaya, E Başağan Moğol, ...
J Uludağ Univ Med Faculty 36, 103-10, 2010
52010
Yazıcı Ş, Ocakoğlu G
B Yavaşcaoğlu, FN Kaya, B Özcan, S Uzunalioğlu, T Güven
Erişkinlerde anestezi sonrası görülen komplikasyonların retrospektif …, 2009
52009
Propofol ve deksmedetomidin sedasyonunun göz içi basıncı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması
A Kalyoncu, G KORFALI, B Yavaşcaoğlu, M Baykara
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 34 (2), 65-70, 2008
52008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20