Takip et
erdal demirhan
erdal demirhan
aku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Determinants of foreign direct investment flows to developing countries: a cross-sectional analysis
E Demirhan, M Masca
SSRN, 2016
6152016
The relationship between stock prices and exchange rates: Evidence from Turkey
O Aydemir, E Demirhan
International research journal of finance and economics 23 (2), 207-215, 2009
4402009
Büyüme Ve İhracat Arasindaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği
E Demirhan
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 60 (4), 75-88, 2005
1662005
The direction of causality between financial development and economic growth: evidence from Turkey
E Demirhan, O Aydemir, A Inkaya
International Journal of Management 28 (1), 3, 2011
652011
Para politikasının deǧişen yüzü: enflasyon hedeflemesi
E Demirhan
Türkiye Bankalar Birliǧi, 2002
392002
The dynamic effect of exchange-rate volatility on Turkish exports: Parsimonious error-correction model approach
E Demirhan, B Demirhan
Panoeconomicus 62 (4), 429-451, 2015
282015
The causal relationship between openness and economic growth: Evidence from selected MENA countries
S Akçay, E Demirhan
Yapi Kredi Economic Review 16 (2), 77-83, 2005
212005
CASH WAQFS AND THEIR ACCOUNTING APPLICATIONS AT THE END OF THE 18th CENTURY IN THE OTTOMAN EMPIRE.
D Demirhan, T Susmuş, S Gönen
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 26, 2012
202012
İhracat Artışı Ve Konomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Seçilmiş Mena Ülkeleri İçin Ampirik Kanıt
E Demirhan, S Akçay
İktisat İşletme ve Finans 20 (230), 124-131, 2005
192005
The causality relationship between export growth and economic growth: Empirical evidence from selected MENA countries
E Demirhan, S Akcay
Iktisat Isletmeve Finans 20 (230), 124-31, 2005
122005
The determinants of female labor force participation: evidence from aggregated and disaggregated panel data of developing countries
B Demirhan, E Demirhan
Handbook of research on unemployment and labor market sustainability in the …, 2017
72017
Para politikasinda Şeffaflik Uygulamalari: Çeşitli Ülke ve türkiye deneyimleri
B Demirhan, E Demirhan
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 3 (5), 42-61, 2011
62011
The government revenue and government expenditure nexus: empirical evidence from Turkey
B Demirhan, E Demirhan
International Journal of Economics and Management Sciences 2 (10), 50-57, 2013
52013
Hisse Senedi Getirisi ve Enflasyon İlişkisi: Ampirik Bir Çalışma
O Aydemir, E Demirhan
Uluslararası Finans Sempozyumu, 81-90, 2008
52008
PARA POLİTİKASI STRATEJİSİ OLARAK ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
E Demirhan
Öneri Dergisi 5 (18), 133-139, 2002
52002
GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNDEKİ FARKLILIKLARA GÖRE DEMOKRASİNİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ
B Demirhan, E Demirhan
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (21), 463-471, 2019
22019
The factors affecting Nominal Exchange rate for Developing Countries: A Panel Data Analysis
B Demirhan, E Demirhan
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (20), 41-49, 2019
22019
The relationship between exchange rates and stock prices evidence from Turkey
O Aydemir, E Demirhan
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF FINANCE AND ECONOMICS 23, 1450-2887, 2009
22009
Kamu Açıklarının Finansmanında Monetizasyon Politikası
E Demirhan
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 4 (1), 33-46, 1998
21998
Implementation of Citizen-Oriented Economic Policies
S Göksu, E Demirhan, B Demirhan
Citizen-Centered Public Policy Making in Turkey, 425-445, 2023
12023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20