Follow
burcu özcan
burcu özcan
Verified email at kocaeli.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çok kriterli karar verme yöntemleri ve karayolu şantiye yeri seçimine ilişkin bir uygulama
Ç Karabıçak, Aİ Boyacı, MK Akay, B Özcan
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (3 …, 2016
482016
Türkiye'deki intihar vakalarinin çeşitli kriterlere göre istatistiksel olarak incelenmesi
B Özcan, S Şenkaya, Y Özdin, A Dinç
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 18 (40), 11-34, 2018
262018
Artificial neural networks for the cost estimation of stamping dies
B Özcan, A Fığlalı
Neural computing and applications 25, 717-726, 2014
242014
Girişimci kişilik özelliklerinin ve girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimine etkisi–Kocaeli Üniversitesi Örneği
EE Çeltek, B Özcan, N Sönmez, B Kırım
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 37-54, 2018
202018
Fuzzy multi criteria decision making approach to innovative strategies based on Miles and Snow typology
G Akman, B Özcan, T Hatipoğlu
Journal of Intelligent manufacturing 26, 609-628, 2015
202015
Sosyo-demografik değişkenler açısından alkol kullanımı ve çeşitli kriterlere göre analizi
B Özcan, S Sever
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (1), 261-276, 2017
172017
Gemi inşa sanayinde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin incelenmesi
G Menteşe, E İnce, B Özcan
Mühendis ve Makina 58 (688), 53-78, 2017
122017
TÜRKIYE’DE KISITLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR: LİTERATÜR TARAMASI
G Akman, B Özcan
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26 (2), 263-277, 2017
112017
Çok kriterli karar vermede AHP ve TOPSIS yöntemleriyle uçuş noktası seçimi
G Akman, B Özcan, H Başlı, EB Gündüz
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 34 (3), 45-57, 2018
102018
Güneş enerjisi santrali kuruluş yerinin AHS ve VIKOR yöntemlerine dayalı bütünleşik yaklaşım ile değerlendirilmesi
B ÖZDEMİR, B ÖZCAN, Z ALADAĞ
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 33 (2), 16-34, 2017
102017
EFFECTING FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION AT SUPPLY CHAIN CONTEXT: AN EMPIRICAL INVESTIGATION AT TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY.
C Özkan, G Akman, B Özcan
International Journal of Industrial Engineering 17 (4), 2010
102010
The comparison of hypothesis tests determining normality and similarity of samples
L ŞAHİNTÜRK, B ÖZCAN
Journal of Naval Sciences and Engineering 13 (2), 21-36, 2017
72017
A fuzzy QFD approach to determine customer needs for driving mirror
G Akman, B Özcan
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10 (19), 1, 2011
72011
Thermal, viscoelastic and mechanical properties' optimization of polyphenylene sulfide via optimal processing parameters using the Taguchi method
O Çoban, T Kivanç, MÖ Bora, B Özcan, T Sinmazçelik, S Fidan
Journal of Applied Statistics 43 (14), 2661-2680, 2016
62016
Developing effective manufacturing strategies for product mix decisions via theory of constraints: a case study
G Akman, B Özcan
Journal of Naval Sciences and Engineering 12 (1), 1-18, 2016
62016
Programlanabilir Güç Cihazinin Ölçüm Yeterliliğinin Gage R&R Ile Analiz Edilmesi
S Satıcı, R Satıcı, B Özcan
İşletme Bilimi Dergisi 8 (3), 427-449, 2020
52020
Route first-cluster second method for personal service routing problem
MK Ekiz, M Bozdemir, BÖ Türkkan
Journal of Engineering Studies and Research 25 (2), 18-24, 2019
52019
Cost of poor quality in energy sector
Ö Aras, B Özcan
International Journal of Commerce and Finance 2 (1), 25-35, 2016
52016
THE ANALYSIS OF THE RISKS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES BY USING FUZZY FMEA TECHNIQUE.
H YÖRÜKOĞLU, B ÖZCAN, C ÖZKALE, C ÇELİK
Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi …, 2014
42014
Yapay sinir ağı yaklaşımıyla çinko kalınlığının tahminlenmesi
T Hatipoğlu, S Boran, B Özcan, A Fığlalı
Sakarya University Journal of Science 17 (1), 61-69, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20