Follow
ibrahim h. diken
Title
Cited by
Cited by
Year
Sınıfında zihin engelli çocuk bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması
İH Diken, B Sucuoğlu
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2 (03), 1999
2991999
Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim
İH Diken
Pegem Atıf İndeksi, 1-582, 2017
1782017
Rehber öğretmenlerin özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algılarının incelenmesi
V Aksoy, İH Diken
İlköğretim Online 8 (3), 709-720, 2009
1592009
Kaynaştırmaya giriş
IH Diken, S Batu
İlköğretimde kaynaştırma, 2-23, 2010
1172010
Rehber öğretmen özel eğitim öz yeterlik ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması
V Aksoy, İH Diken
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 10 (01 …, 2009
1102009
Annelerin ebeveynlik öz yeterlik algıları ile gelişimi risk altında olan bebeklerin gelişimleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalara bir bakış
V AKSOY, İH DİKEN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 10 (01 …, 2009
1082009
Rehber öğretmen adaylarının özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algıları
K Yüksel
PQDT-Global, 2010
101*2010
A randomized control study of responsive teaching with young Turkish children and their mothers
O Karaaslan, IH Diken, G Mahoney
Topics in Early Childhood Special Education 33 (1), 18-27, 2013
992013
Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve yaşam doyumlarının incelenmesi
H Aydemir, İH Diken, A Yıkmış, V Aksoy, O Özokçu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu, 2013
862013
Exploring the validity and reliability of Turkish version of Gilliam Autism Rating Scale-2: Turkish standardization study
İH Diken, A Ardıç, Ö Diken, JE Gilliam
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 2012
832012
Erken çocukluk eğitimi
İH Diken
Pegem Akademi, 2010
832010
Gelişimsel gerilik riski altındaki prematüre ve düşük doğum ağırlıklı çocuğa sahip annelerin gereksinimlerinin belirlenmesi
S Canan, İH Diken
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 9 (02), 21-39, 2008
742008
Öğretmen yeterlik ölçeği Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvernirlik çalışması.
IH Diken
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2004
712004
Turkish Mothers' Interpretations of the Disability of Their Children with Mental Retardation.
IH Diken
International Journal of Special Education 21 (2), 8-17, 2006
672006
First Step to Success early intervention program: A study of effectiveness with Native-American children
IH Diken, RB Rutherford
Education and Treatment of Children, 444-465, 2005
652005
Özel eğitim 1: Özel eğitim ve özel eğitim gerektirenler (1. baskı)
A Cavkaytar, İ Diken
Ankara: Vize Basın Yayın, 2012
642012
Reviewing Instructional Studies Conducted Using Video Modeling to Children with Autism.
C Acar, IH Diken
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (4), 2731-2735, 2012
622012
Turkish mothers’ self‐efficacy beliefs and styles of interactions with their children with language delays
IH Diken
Early Child Development and Care 179 (4), 425-436, 2009
622009
Otistik bozukluğu olan öğrenciler
İH Diken
Özel Eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim içinde, 409-447, 2008
612008
Ebeveyn davranışını değerlendirme ölçeği (EDDÖ) ile çocuk davranışını değerlendirme ölçeği (ÇDDÖ)’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
Ö Diken, S Topbaş, İH Diken
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 10 (02 …, 2009
582009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20