Follow
Salih Taner Yildirim
Salih Taner Yildirim
Full Professor of Civil Engineering, Kocaeli University
Verified email at kocaeli.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of internal curing on the strength, drying shrinkage and freeze–thaw resistance of concrete containing recycled concrete aggregates
ST Yildirim, C Meyer, S Herfellner
Construction and Building Materials 91, 288-296, 2015
2272015
Properties of hybrid fiber reinforced concrete under repeated impact loads
S Taner Yildirim, CE Ekinci, F Findik
Russian Journal of Nondestructive Testing 46, 538-546, 2010
662010
Ceramic tile waste as a waste management solution for concrete
Y Tabak, M Kara, E Günay, ST Yildirim, Ş Yilmaz
3rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management …, 2012
322012
A comparative study on the performance of RCC for pavements casted in laboratory and field
Y Abut, ST Yildirim, O Ozturk, N Ozyurt
International Journal of Pavement Engineering 23 (6), 1777-1790, 2022
252022
Lif takviyeli betonların performans özelliklerinin araştırılması
ST Yıldırım
FÜ Fen. Bil. Enst. Doktora Tezi, Elazığ, 2002
162002
Structural design and economic evaluation of roller compacted concrete pavement with recycled aggregates
Y Abut, ST Yildirim
IOP Conference series: materials science and engineering 245 (2), 022064, 2017
152017
An investigation on the durability properties of RAP-containing roller compacted concrete pavement
Y Abut, ST Yildirim
European Journal of Environmental and Civil Engineering 26 (2), 802-818, 2022
142022
Research on Strength, Alkali-Silica Reaction and Abrasion Resistance of Concrete with Cathode Ray Tube Glass Sand
ST Yildirim
Interaction Between a Holistic Conceptual Act and Materials Properties 7 …, 2018
122018
Mechanical and physical performance of concrete including waste electrical cable rubber
ST Yildirim, NP Duygun
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 245 (2), 022054, 2017
122017
Çelik, Cam ve Polipropilen Lifli Betonlarda Donma-Çözülme Etkilerinin Araştırılması
ST Yıldırım, CE Ekinci
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (3), 359-366, 2006
122006
Yüksek Fırın Cürufunun İnşaat Sektöründeki Yeri ve Önemi, 2
G Bilgen, A Kavak, ST Yıldırım, ÖF Çapar
Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 1, 506-513, 2010
112010
The Effect of Freeze-Thaw on the Steel, Glass, and Polypropylene Fiber Reinforced Concrete
CEE ST Yıldırım
Science and Eng. J. Fırat Univ, 2006
112006
Performance evaluation of fly ash and ground granulated blast furnace slag‐based geopolymer concrete: a comparative study
A Yilmazoglu, ST Yildirim, ÖF Behçet, S Yıldız
Structural Concrete 23 (6), 3898-3915, 2022
102022
ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ
A ÖNER, ST YILDIRIM
Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, 800-811, 2005
9*2005
Blast furnace slag and its importance in the construction sectors
G Bilgen, A Kavak, ST Yıldırım, OF Çapar
The Second National Solid Waste Management Conference Mersin, 2010
82010
Taguchi metoduyla deneysel tasarım kullanarak yalıtımlı harç için perlit ve taban külü kullanılabilirliğinin araştırılması
FŞ Keskin, ST Yildirim
El-Cezeri Journal of Science and Engineering 3 (1), 91-102, 2016
72016
Investigation of binders composition and curing condition of masonry samples with fly ash and expanded pearlite
ST Yildirim, E Kiraz
CEMENT WAPNO BETON 18 (3), 169-175, 2013
72013
Lif Takviyeli Betonların Performans Özelliklerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
ST Yıldırım
Doktora Tezi, Elazığ, 193s, 2002
72002
Lif Takviyeli Betonların Performans Özeliklerinin Araştırması
ST Yıldırım
Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2002
62002
Bims Agregalı ve Genleştirilmiş Perlit Agregalı Hafif Kompozit Harçların Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
ST YILDIRIM, B Erman
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1 (1), 47-52, 0
6*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20