Follow
Seyfullah Yürük
Title
Cited by
Cited by
Year
Davranışsal iktisat bağlamında tüketici davranışlarının incelenmesi: örnek çıpalama uygulaması
S Yürük
ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
152017
İttifaklı Seçim Sistemi ve Sandalye Dağıtım Mekanizmalarının Temsilde Adalet Açısından Sayısal Analizi: Türkiye Örneği
T Göksel, Y Çınar, S Yürük
Turkish Studies 13 (14), 99-124, 2018
7*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2