Turkish History Education Journal
Turkish History Education Journal
TUHED
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin ‘Okul Dışı Tarih Öğretimi’ne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
G Öner
Turkish History Education Journal 4 (1), 89-121, 2015
47*2015
Değişim ve Süreklilik Bağlamında Oyun ve Oyuncağa Bakmak: Bir Sözlü Tarih Çalışması
Y KABAPINAR, S İNCEGÜL
Turkish History Education Journal 5 (1), 74-96, 2016
252016
Zaman ve Kronolojinin Öğretiminde Bir Materyal: Zaman Şeritleri
A ALTUN, S KAYMAKÇI
Turkish History Education Journal 5 (1), 157-192, 2016
182016
Tarih Öğretiminde Tarihî Film ve Tarihî Dizilerin Kullanılmasına İlişkin Tarih Bölümü Öğrencilerinin Görüşleri (Kırklareli Üniversitesi Örneği)
S ÖZTAŞ
Turkish History Education Journal 4 (2), 1-37, 2015
162015
Tarih Öğretmenlerinin Muhteşem Yüzyıl Dizisi Özelinde Tarih Konulu Film ve Dizilerin Öğretimde Kullanımına Yönelik Görüşleri
K Ramazan, H GÜNAL
Turkish History Education Journal 4 (1), 1-48, 2015
162015
Aile Tarihinin Araştırılmasında Sözlü Tarihin Kullanımı: İlkokul Öğrencilerinin Tecrübeleri
D İlker, N KIZILAY
Turkish History Education Journal 6 (2), 294-323, 2017
15*2017
Sözlü Tarihin Ortaöğretim Öğrencileri Üzerindeki Yansımaları (Tunceli Merkez Örneği)
Y Arslan
Turkish History Education Journal 2 (1), 1-29, 2013
152013
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Şeklinde Verilmesinin Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
S ÖZTAŞ, B KILIÇ
Turkish History Education Journal 6 (2), 268-293, 2017
142017
Rusya Tarih Ders Kitaplarında Türk-Osmanlı İmgesi
A ŞİMŞEK, NM CENGİZ
Turkish History Education Journal 4 (2), 225-258, 2015
142015
Tarih Merakına Yönelik Bir İnceleme: Fen-Edebiyat Fakültesi (AİBÜ) Tarih Bölümü Öğrencilerinin Tarihe Dair Merakları
A ALTUN
Turkish History Education Journal 5 (2), 390-436, 2016
132016
Devrim Sonrası İran Ortaokul Tarih Ders Kitaplarında Türklere İlişkin Söylemlerin Analizi
H ÇELİK, MB ÇELİK
Turkish History Education Journal 4 (2), 202-224, 2015
122015
Ortaöğretim T. C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde “Şiir Kullanımına” İlişkin Öğretmen Görüşleri
N Çencen, N Berk
Turkish History Education Journal 3 (1), 1-23, 2014
112014
İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Yeryüzünde Yaşam” Ünitesinde Yer Alan Tarih Kavramlarının Öğretiminde Karşılaşılan Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Eylem Araştırması
K Yılmaz, M Çiviler
Turkish History Education Journal 1 (1), 1-31, 2012
112012
Yayın Kritiği: TASLAK TARİH ÖĞRETİM PROGRAMI (ELEŞTİRİLER-ÖNERİLER)
A ŞİMŞEK
Turkish History Education Journal 5 (1), 316-331, 2016
102016
Tarih Ders Kitaplarında “Öteki” Kurgusu: 1930’lı Yıllar Üzerine Bir Değerlendirme
T Yıldırım
Turkish History Education Journal 3 (1), 62-89, 2014
102014
Tarih öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri ile bölümden beklentilerine ilişkin görüşleri (Atatürk üniversitesi örneği)
R Kaya, H Aslan, H Günal
Turkish History Education Journal 2 (2), 1-31, 2013
102013
Tarih Öğretmeni Eğitiminde Eylem Araştırması Yaklaşımının Kullanılması: Bir Model Önerisi
İH ÖZTÜRK
Turkish History Education Journal 1 (1), 99-115, 2012
102012
Sosyal Bilgiler Derslerinde Tarihlerin (Dates) Öğretimi
P Fatih, A ŞİMŞEK
Turkish History Education Journal 5 (1), 136-156, 2016
92016
Tarih Öğretiminde Kullanılan Haritalar Üzerine Bir Değerlendirme
H AKENGİN
Turkish History Education Journal 4 (1), 122-155, 2015
92015
Öğrenci Anılarında Tarih Öğretmenleri ve Uygulamaları (1882-1957)
B Ata
Turkish History Education Journal 1 (1), 73-98, 2012
92012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20