Takip et
Turkish History Education Journal
Turkish History Education Journal
TUHED
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin ‘Okul Dışı Tarih Öğretimi’ne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
G Öner
Turkish History Education Journal 4 (1), 89-121, 2015
1062015
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Şeklinde Verilmesinin Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
S ÖZTAŞ, B KILIÇ
Turkish History Education Journal 6 (2), 268-293, 2017
80*2017
Değişim ve Süreklilik Bağlamında Oyun ve Oyuncağa Bakmak: Bir Sözlü Tarih Çalışması
Y KABAPINAR, S İNCEGÜL
Turkish History Education Journal 5 (1), 74-96, 2016
552016
Zaman ve Kronolojinin Öğretiminde Bir Materyal: Zaman Şeritleri
A ALTUN, S KAYMAKÇI
Turkish History Education Journal 5 (1), 157-192, 2016
482016
Tarih Öğretiminde Tarihî Film ve Tarihî Dizilerin Kullanılmasına İlişkin Tarih Bölümü Öğrencilerinin Görüşleri (Kırklareli Üniversitesi Örneği)
S ÖZTAŞ
Turkish History Education Journal 4 (2), 1-37, 2015
352015
Aile Tarihinin Araştırılmasında Sözlü Tarihin Kullanımı: İlkokul Öğrencilerinin Tecrübeleri
D İlker, N KIZILAY
Turkish History Education Journal 6 (2), 294-323, 2017
32*2017
SANAL MÜZELERİN TARİH DERSLERİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
R KAYA, O OKUMUŞ
Turkish History Education Journal 7 (1), 113-153, 2018
302018
Tarih Öğretmenlerinin Muhteşem Yüzyıl Dizisi Özelinde Tarih Konulu Film ve Dizilerin Öğretimde Kullanımına Yönelik Görüşleri
K Ramazan, H GÜNAL
Turkish History Education Journal 4 (1), 1-48, 2015
292015
Rusya Tarih Ders Kitaplarında Türk-Osmanlı İmgesi
A ŞİMŞEK, NM CENGİZ
Turkish History Education Journal 4 (2), 225-258, 2015
272015
Tarih Merakına Yönelik Bir İnceleme: Fen-Edebiyat Fakültesi (AİBÜ) Tarih Bölümü Öğrencilerinin Tarihe Dair Merakları
A ALTUN
Turkish History Education Journal 5 (2), 390-436, 2016
262016
Tarih Öğretiminde Kullanılan Haritalar Üzerine Bir Değerlendirme
H AKENGİN
Turkish History Education Journal 4 (1), 122-155, 2015
262015
Yayın Kritiği: TASLAK TARİH ÖĞRETİM PROGRAMI (ELEŞTİRİLER-ÖNERİLER)
A ŞİMŞEK
Turkish History Education Journal 5 (1), 316-331, 2016
252016
Sözlü Tarihin Ortaöğretim Öğrencileri Üzerindeki Yansımaları (Tunceli Merkez Örneği)
Y Arslan
Turkish History Education Journal 2 (1), 1-29, 2013
252013
İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Yeryüzünde Yaşam” Ünitesinde Yer Alan Tarih Kavramlarının Öğretiminde Karşılaşılan Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Eylem Araştırması
K Yılmaz, M Çiviler
Turkish History Education Journal 1 (1), 1-31, 2012
232012
Oyun Yöntemiyle Tarih Öğretiminin Öğrenci Erişisine ve Kalıcılığa Etkisi
G KARABAĞ, O AYDOĞAN
Turkish History Education Journal 4 (1), 67-88, 2015
222015
Tarih Öğretmenlerinin Tartışmalı ve Hassas Konuların Öğretimi Sırasında Yaşadıkları Çekince ve Sorunlar (Erzurum Örneği)
H GÜNAL, K Ramazan
Turkish History Education Journal 5 (1), 44-73, 2016
21*2016
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN “ZAMAN VE KRONOLOJİYİ ALGILAMA” BECERİSİNİ ÖĞRETME DENEYİMLERİNE FENOMONOLOJİK BİR BAKIŞ
H SAĞLAM, E TINMAZ, M HAYAL
Turkish History Education Journal 4 (1), 49-66, 2015
212015
Tarih Ders Kitaplarında “Öteki” Kurgusu: 1930’lı Yıllar Üzerine Bir Değerlendirme
T Yıldırım
Turkish History Education Journal 3 (1), 62-89, 2014
212014
Ortaöğretim T. C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde “Şiir Kullanımına” İlişkin Öğretmen Görüşleri
N Çencen, N Berk
Turkish History Education Journal 3 (1), 1-23, 2014
202014
Tarih öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri ile bölümden beklentilerine ilişkin görüşleri (Atatürk üniversitesi örneği)
R Kaya, H Aslan, H Günal
Turkish History Education Journal 2 (2), 1-31, 2013
192013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20