Turkish History Education Journal
Turkish History Education Journal
TUHED
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin ‘Okul Dışı Tarih Öğretimi’ne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
G Öner
Turkish History Education Journal 4 (1), 89-121, 2015
34*2015
DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİK BAĞLAMINDA OYUN VE OYUNCAĞA BAKMAK: BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI
Y KABAPINAR, S İNCEGÜL
Turkish History Education Journal 5 (1), 74-96, 2016
242016
Sözlü Tarihin Ortaöğretim Öğrencileri Üzerindeki Yansımaları (Tunceli Merkez Örneği)
Y Arslan
Turkish History Education Journal 2 (1), 1-29, 2013
152013
AİLE TARİHİNİN ARAŞTIRILMASINDA SÖZLÜ TARİHİN KULLANIMI: İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TECRÜBELERİ
D İlker, N KIZILAY
Turkish History Education Journal 6 (2), 294-323, 2017
112017
Rusya Tarih Ders Kitaplarında Türk-Osmanlı İmgesi
A ŞİMŞEK, NM CENGİZ
Turkish History Education Journal 4 (2), 225-258, 2015
112015
Tarih Öğretiminde Tarihî Film ve Tarihî Dizilerin Kullanılmasına İlişkin Tarih Bölümü Öğrencilerinin Görüşleri (Kırklareli Üniversitesi Örneği)
S ÖZTAŞ
Turkish History Education Journal 4 (2), 1-37, 2015
112015
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN MUHTEŞEM YÜZYIL DİZİSİ ÖZELİNDE TARİH KONULU FİLM VE DİZİLERİN ÖĞRETİMDE KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
K Ramazan, H GÜNAL
Turkish History Education Journal 4 (1), 1-48, 2015
11*2015
Tarih öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri ile bölümden beklentilerine ilişkin görüşleri (Atatürk üniversitesi örneği)
R Kaya, H Aslan, H Günal
Turkish History Education Journal 2 (2), 1-31, 2013
102013
ZAMAN VE KRONOLOJİNİN ÖĞRETİMİNDE BİR MATERYAL: ZAMAN ŞERİTLERİ
A ALTUN, S KAYMAKÇI
Turkish History Education Journal 5 (1), 157-192, 2016
92016
Ortaöğretim T. C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde “Şiir Kullanımına” İlişkin Öğretmen Görüşleri
N Çencen, N Berk
Turkish History Education Journal 3 (1), 1-23, 2014
92014
TARİH MERAKINA YÖNELİK BİR İNCELEME: FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (AİBÜ) TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TARİHE DAİR MERAKLARI
A ALTUN
Turkish History Education Journal 5 (2), 390-436, 2016
82016
Tarih Ders Kitaplarında “Öteki” Kurgusu: 1930’lı Yıllar Üzerine Bir Değerlendirme
T Yıldırım
Turkish History Education Journal 3 (1), 62-89, 2014
82014
Öğrenci Anılarında Tarih Öğretmenleri ve Uygulamaları (1882-1957)
B Ata
Turkish History Education Journal 1 (1), 73-98, 2012
82012
İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Yeryüzünde Yaşam” Ünitesinde Yer Alan Tarih Kavramlarının Öğretiminde Karşılaşılan Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Eylem Araştırması
K Yılmaz, M Çiviler
Turkish History Education Journal 1 (1), 1-31, 2012
82012
Devrim Sonrası İran Ortaokul Tarih Ders Kitaplarında Türklere İlişkin Söylemlerin Analizi
H ÇELİK, MB ÇELİK
Turkish History Education Journal 4 (2), 202-224, 2015
72015
Tarih Öğretmeni Eğitiminde Eylem Araştırması Yaklaşımının Kullanılması: Bir Model Önerisi
İH ÖZTÜRK
Turkish History Education Journal 1 (1), 99-115, 2012
72012
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARTIŞMALI VE HASSAS KONULARIN ÖĞRETİMİ SIRASINDA YAŞADIKLARI ÇEKİNCE VE SORUNLAR (ERZURUM ÖRNEĞİ)
H GÜNAL, K Ramazan
Turkish History Education Journal 5 (1), 44-73, 2016
62016
Tarihin “Öteki” Yüzü: Türkiye ve Yunanistan Örneğinde Tarihi Yeniden Algılamak
E ÖZSÜER
Turkish History Education Journal 4 (2), 165-201, 2015
62015
TARİH ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN HARİTALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
H AKENGİN
Turkish History Education Journal 4 (1), 122-155, 2015
62015
OYUN YÖNTEMİYLE TARİH ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ
G KARABAĞ, O AYDOĞAN
Turkish History Education Journal 4 (1), 67-88, 2015
62015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20