Follow
Dilek Ilhan
Title
Cited by
Cited by
Year
Realization of a desired future: innovation in education
F Fındıkoğlu, D İlhan
Universal Journal of Educational Research 4 (11), 2016
342016
Perceptions of Higher Education Faculty Members on Bilingual Education in Turkey.
D İlhan, H Aydin
Journal of Education and Training Studies 3 (3), 146-155, 2015
112015
An analysis on motivational beliefs and attitudes of undergraduates regarding learning English
D İlhan, H KARATAS
International Journal of Educational Researchers 6 (2), 1-14, 2015
82015
Türkiye'de Meslek Yüksekokullarının Türk Kamuoyundaki Negatif Algısı, Nedenleri ve Çözüm Önerileri
F Fındıkoğlu, D İlhan
I. Ulusal Şişli Sempozyumu, 112-130, 2016
42016
Advocating Communicative Language Teaching for Too Long Now: The Inevitability of Grammar Translation Method and a Balance Between CLT and GTM in Instructional Settings
D Ilhan, F Findikoğlu
The International Journal of Educational Researchers 7 (2), 14-24, 2016
32016
Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri, öğretme-öğrenme anlayışları ve yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirmeleri arasındaki ilişki
D İlhan Fındıkoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6