Follow
Cihat YAŞAROĞLU
Title
Cited by
Cited by
Year
Hayat bilgisi dersi kazanımlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi
C Yaşaroğlu
Journal of Turkish Studies 8 (7), 2013
802013
İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
C Yaşaroğlu
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
502012
Cooperation and importance of school and family on values education
C Yaşaroğlu
European journal of multidisciplinary studies 1 (2), 66-71, 2016
352016
Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik tutumlarının çeşşitli değişkenler açısından incelenmesi
C Yaşaroğlu
The Journal of Academic Social Science Studies 27 (1), 503-515, 2014
31*2014
Öğretim programlarında değerler: Hayat Bilgisi dersi örneği
C Yaşaroğlu
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (5), 725-733, 2018
282018
Öğretim programına bağlılık ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
C Yaşaroğlu, F Manav
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (4), 247-258, 2015
26*2015
Ilköğretim Birinci Kademe İçin Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalişmasi
C Yaşaroğlu, M Akdağ
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 253-275, 2013
212013
İlköğretim birinci kademe (ilkokul) öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının değerlendirilmesi
C Yaşaroğlu, M Akdağ
Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (4), 50-65, 2013
202013
Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematiksel akıl yürütme beceri düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
S Poçan, C Yaşaroğlu, A İlhan
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (52), 808-818, 2017
122017
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı üzerine karşılaştırmalı bir inceleme
C Yaşaroğlu
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (51), 859-873, 2015
122015
Türkiye’deki “hayat bilgisi” ile Singapur’daki “vatandaşlık ve ahlak eğitimi” derslerinin değerler eğitimi bağlamında karşılaştırılması
C Yaşaroğlu
Turkish Studies 8 (8), 1453-1461, 2013
11*2013
Dikişsiz Öğrenme İlkeleri Bağlamında EBA'nın Matematik Ders İçeriğinin İncelenmesi
S Poçan, C Yaşaroğlu
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (51), 795-806, 2017
102017
The Effects of Mobile Technology on Learning Performance and Motivation in Mathematics Education
S Poçan, B Altay, C Yaşaroğlu
Education and Information Technologies 28 (1), 683-712, 2023
82023
İlkokul öğrencilerinin kök değerlere ilişkin metaforik algılarının incelenmesi
C Yaşaroğlu, R Biçer
International Journal Of Social Humanities Sciences Research 7 (52), 996-1005, 2020
82020
Öğretmenlik mesleğinin geleceği üzerine bir öngörü denemesi
C YAŞAROĞLU
Akademik Matbuat 2 (1), 16-29, 2018
82018
Öğretmenlerin FATİH projesinden beklentileri ile proje hakkındaki önerilerinin incelenmesi
C Yaşaroğlu
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (15), 147-160, 2018
82018
Üniversite yer bağlılığı ölçeği: Türkçe’ye uyarlama çalışması
C Yaşaroğlu
Journal of Human Sciences 14 (3), 2810–2817, 2017
8*2017
Matematik öğretiminde mobil teknoloji kullanımına yönelik veli görüşleri
S Poçan, B ALTAY, C YAŞAROĞLU
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (1), 500-532, 2021
52021
İlkokul programlarında yer alan değerler üzerine karşılaştırmalı bir inceleme
C Yaşaroğlu
Route Educational and Sciences Journal 2 (4), 164-174, 2015
52015
The investigation of classroom teachers' attitudes towards the value education in the term of various variables
C Yaşaroğlu
International Journal of Social Science 27, 503-515, 2014
52014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20