Follow
Mehmet Gültekin
Mehmet Gültekin
Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesörü Anadolu Üniversitesi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretimde öğrencilere kazandırılması gereken sosyal beceriler
Z Çubukçu, M Gültekin
Bilig, 155-174, 2006
3532006
The Effect of Project Based Learning on Learning Outcomes in the 5th Grade Social Studies Course in Primary Education.
M Gültekin
Educational Sciences: Theory & Practice 5 (2), 2005
2732005
Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuşluk düzeylerinin ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi (Eskişehir ili örneği)
Ş Yaşar, M Gültekin, B Türkkan, N Yıldız, P Girmen
Yeni İlköğretim programlarını değerlendirme sempozyumu, 51-63, 2005
2342005
İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime ilişkin görüşleri
M Gültekin, Z Çubukçu
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (19), 185-201, 2008
2042008
FATİH projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri
A Kurt, A Kuzu, ÖÖ Dursun, F Güllepınar, M Gültekin
Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 2 (1), 2013
1892013
İlköğretim öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına yükledikleri metaforlar
M Gültekin
Eğitim ve Bilim 38 (169), 2013
1872013
Yapılandırmacılık ve öğretim uygulamalarına yansımaları
M Gültekin, R Karadağ, F YILMAZ
Anadolu üniversitesi sosyal bilimler dergisi 7 (2), 503-528, 2007
1752007
İlköğretim öğretmenlerinin eğitim öğretimle ilgili hizmetiçi eğitim gereksinimleri
M Gültekin, Z Çubukçu, S Dal
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 29, 131-152, 2010
1102010
Milli Eğitimde teknoloji kullanımı ve sonuçları: velilerin bakış açısından Fatih Projesi'nin pilot uygulamasının değerlendirilmesi
F Güllüpınar, A Kuzu, ÖÖ Dursun, AA Kurt, M Gültekin
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2013
1002013
Okul yöneticilerinin FATİH Projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri
ÖÖ Dursun, A Kuzu, AA Kurt, F Güllüpınar, M Gültekin
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (1), 2013
952013
Proje tabanlı öğrenmenin beşinci sınıf fen bilgisi dersinde öğrenme ürünlerine etkisi
F Yılmaz, M Gültekin
İlköğretim online 6 (1), 93-112, 2007
902007
Avrupa birliğinin eğitimde kaliteyi belirleyici alan ve göstergeleri açısından Türk eğitim sisteminin durumu
M Gültekin, SA Şengül
Anadolu Üniversitesi, 2006
802006
Değişen toplumda eğitim ve öğretmen nitelikleri
M Gülteki̇n
Anadolu Journal of Educational Sciences International 10 (1), 654-700, 2020
772020
Sosyal bilgiler öğretiminde araç-gereç kullanımı
Ş Yaşar, M Gültekin
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Yapılandırmacı bir yaklaşım (287 …, 2006
772006
İlk okuma yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemi uygulamaları
Ö Babayiğit, M Gültekin
Anadolu Journal of Educational Sciences International 9 (2), 450-483, 2019
672019
İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi
M Gültekin
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 5 (2), 517-556, 2005
672005
Vermikompost ve mikorizanın biber bitkisinin gelişimi ile mineral beslenmesi üzerine etkisi
Z Küçükyumuk, M Gültekin, İ Erdal
Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (1), 51-58, 2014
632014
İLKOKUL 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME UYGULAMALARI
G Yıldırım, M Gültekin
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18, 81-101, 2017
612017
Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunları bağlamında öğrenim gördükleri programa ilişkin görüşleri
F Yılmaz, M Gültekin
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 120-132, 2012
612012
İlköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranış gösterme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
M Gültekin
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
582008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20