Kursat Yenilmez
Kursat Yenilmez
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE
K Yenilmez, NŞ ÖZABACI
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (14), 132-146, 2003
1972003
Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma
K Yenilmez, N Özbey
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2), 431-448, 2006
1492006
Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı
K Yenilmez, B Yolcu
Sosyal Bilimler Dergisi 18, 95-105, 2007
1372007
İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
K Yenilmez, ÖA DUMAN
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (19), 251-268, 2008
1162008
Solving fuzzy linear programming problems with linear membership function
RR GASIMOV, K YENİLMEZ
Turkish Journal of mathematics 26 (4), 375-396, 2002
1122002
Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri
MB ACAT, K Yenilmez
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (12), 125-139, 2004
832004
İlköğretim öğrencilerinin geometrideki kavram yanılgıları
K Yenilmez, Y Elif
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2), 461-483, 2008
812008
Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı düzeyi
E Uysal, K Yenilmez
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 1-15, 2011
722011
İlköğretim matematik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz yeterlilik inanç düzeyleri
K Yenilmez, Ö Kakmacı, K YENİLMEZ, Ö KAKMACI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2), 1-21, 2008
672008
Beşinci sınıf öğrencilerinin kesir problemlerinde yaptıkları hatalar ve kavram yanılgıları
K YENİLMEZ, T KOCAOĞLU
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 71-85, 2010
662010
Mathematics anxiety and attitude level of students of the faculty of economics and business administrator: The Turkey model
K Yenilmez, N Girginer, O Uzun
International Mathematical Forum 2 (41), 1997-2021, 2007
622007
YENİLENEN MATEMATİK PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN CEBİRSEL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ
K Yenilmez, T Melike
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (15), 229-246, 2008
562008
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI (Fırat, Dicle, 7 Aralık, Cumhuriyet ve Erzincan Üniversiteleri Örneği)
MN Gömleksiz, S Çetintaş
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-14, 2011
532011
Ortaöğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik umutsuzluk düzeyleri
K YENİLMEZ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (38), 307-317, 2010
502010
İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKTEKİ HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYİ
K Yenilmez, Ö KAKMACI
Kastamonu Eğitim Dergisi 16 (2), 529-542, 2008
502008
İLKÖĞRETİM 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ONDALIK SAYILAR KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI (UŞAK İLİ ÖRNEĞİ)
Z YILMAZ, K YENİLMEZ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 8 (1), 269-289, 2008
492008
ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİR ÖĞRENME ALANINDAKİ BAŞARI DÜZEYLERİ
K Yenilmez, A Tevfik
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 37-45, 2009
482009
YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİYE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİ
K YENİLMEZ, C UYGAN
Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (3), 931-942, 2010
472010
İlköğretim sınıf ve matematik öğretmenlerinin bilgisayar destekli matematik öğretimine ilişkin görüşleri
K YENİLMEZ, Ö KARAKUŞ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 87-98, 2007
422007
İlköğretim öğrencilerinin matematiksel kavram ve sembolleri günlük hayatla ilişkilendirme düzeyi
K Yenilmez, E Uysal
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 89-98, 2007
412007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20