Yusuf CIVELEK
Yusuf CIVELEK
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
fsm.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Mimarlık, Tarihyazımı ve Rasyonalite: XX. Yüzyılın İlk Yarısındaki Modern Türk Mimarisinde Biçime Dayalı Sembolik Söylem Meselesi
Y Civelek
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 131-152, 2009
142009
Manifestoların Perspektifinden: Antonio Sant'Elia Fütürist mi
Y Civelek
Megaron 10 (4), 522-535, 2015
82015
Tarih, Üslup ve Söylem: Türkiye'de Çağdaş Mimarlık Tezleri
Y Civelek
TOL, 32-38, 2003
62003
Bir Metinlerarası Mimarlık Okuması: Myoenji Kolumbaryumu
Y Civelek
Arredamento Mimarlık, 94-97, 2017
32017
SYMBOLISM WITHIN 'FORMALISM': IN CONTEMPORARY TURKISH ARCHITECTURAL DISCOURSE
Y Civelek
ODTÜ Fen Bilimleri, 1998
21998
Ferdiyetçilik, Kolektivizm ve Sanayi Üçgeninde Sanat ve Zanaat:“Geleneksel Sanatlar” Meselesinin Avrupa’da Yükselişi ve Düşüşü
Y Civelek
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 61-80, 2017
12017
Mimarlıkta Mit ve Metinlerarasılık: Eisenman’dan Fujımoto’ya Izgara
Y Civelek
Online Journal of Art and Design 5 (4), 2017
2017
(Post) Modern Bir Mit Olarak Izgara: Eisenman’ın Kavramsal Mimarlığının Başı ve Sonu
Y Civelek
Hacettepe Üniversitesi, 2017
2017
The Plight of the Traditional Arts
Y Civelek
The New Turkey, 2016
2016
Şehrin Sınırları
Y Civelek
Hayat Ağacı: Şehir Kültürü Dergisi, 79-81, 2015
2015
Mescid ve Mimari
Y Civelek
Kutadgubilig, 249-282, 2014
2014
Rönesans‟tan Modernizme Mimarlık Kuram ve Pratiğinde İdealleştirme Olgusu
YC U. Tuztaşı
Mimarlık, 60-64, 2012
2012
YÜKSEK KÜLTÜRDEN HALK KÜLTÜRÜNE: BATI MİMARLIĞINDA" ULUSAL ANIT" DÜŞÜNCESİ VE VERNAKÜLER MİMARİNİN İDEALLEŞTİRİLMESİ.
U TuztaŞi, Y Cıvelek
Journal of International Social Research 4 (18), 2011
2011
Türk Sinemasında Yitirilen Tipik Karakterler ve Tipik Mekânlar
Y Civelek
Hayalperdesi: Sinema Dergisi, 56-69, 2011
2011
Düzen ve Çeşitlemeden Karmaşıklık ve Çelişkiye: Mimari Güzelliğin Kaybolan Unsurları
Y Civelek
Hece - Aylık Edebiyat Dergisi, 349-358, 2010
2010
İdeal Kent Miti Gerçekte Ne vaat ediyor?
TVA Yusuf Civelek
Mostar: Aylık Kültür ve Aktüalite Dergisi, 36-43, 2009
2009
Turgut Cansever‟in Ardından
Y Civelek
Mostar, 59-64, 2009
2009
An archaeology of the fragment: The transition from the antique fragment to the historical fragment in French architecture between 1750 and 1850
Y Civelek
UPENN GSFA, 2005
2005
Sanat Araştırmaları Merkezi
İ Kabil, A Pay, C Civan, S Karaca, B Editörleri, B Odası, E Bulut, B Saydam, ...
EISENMAN’IN KAVRAMSAL MİMARLIĞININ BAŞI VE SONU
Y CİVELEK
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20