Follow
SAİME YÜCEER
SAİME YÜCEER
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Demokrasi yolunda önemli bir aşama: Türk kadınına siyasal haklarının tanınması
S Yüceer
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (14 …, 2008
682008
Milli Mücadele Yıllarında Ankara-Moskova İlişkileri
S Yüceer
(No Title), 1997
371997
Cumhuriyet dönemi çok partili hayata geçiş sürecinde ilk girişim: terakkiperver cumhuriyet fırkası
S Yüceer
Türkler Ansiklopedisi 16, 538, 2002
262002
Atatürk Dönemi (1919-1938) Türk-Rus İlişkilerinin Siyasi Boyutu
S Yüceer
Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine Türk-Rus İlişkileri I: Çalıştay Bildirileri …, 2011
252011
Bursa’nın İşgal ve Kurtuluş Süreci
S Yüceer
TC Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve …, 2001
252001
Tanıkların anlatılarıyla Bursa tarihi: Sözlü tarih arşivi 1919-1938
S Yüceer
Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
232005
Türkiye'nin Aydınlanma Sürecinde Bir Kültür Devrimi: Millet Mektepleri
S Yüceer
VIIIth International Congress on the Economic and Social History of Turkey, 871, 2006
222006
Atatürk ‘ün Güvenlik Politikasına Bir Örnek: Türk Tayyare Cemiyeti-Bursa Örgütü
S Yüceer
Atatürkçü Bakış 2 (3), 7-42, 2004
202004
Tarihsel perspektif içinde Türkiye’nin NATO’ya girişi ve meclisteki yankıları
S Yüceer
Uludağ Üniversitesi, 2002
172002
Bursa'nın işgal ve kurtuluş süreci: 8 Temmuz 1920-11 Eylül 1922
S Yüceer
Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma …, 2001
132001
VRANGEL ORDUSU NUN İSTANBUL DAKİ FAALİYETLERİ
S Yüceer
Atatürk Yolu Dergisi 6 (21), 1998
101998
Bursa Ermenileri Üzerine Bazı Saptamalar ve Orhangazi'de Ermeni Olayları (1914-1922).
S Yüceer
Journal of Academic Studies 8 (29), 2006
42006
Milli Mücadele Döneminde Türk-Sovyet İlişkileri
S Yüceer
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 1995
31995
Büyük Taarruz Sonrasında Yaşanan Dış Gelişmeler Ve Türk İngiliz Savaşının Çıkmamasında Tarafların Rolü
S Yüceer
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (15 …, 2008
12008
A local example for nation-army solidarity in Turks: The donation of the aeroplanes bought by Bursa society to the army
S Yüceer
Uludağ Üniversitesi, 2007
12007
AĞRI'NIN JEOPOLİTİK KONUMUNUN TÜRK İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMASI
S YÜCEER
Atatürk Yolu Dergisi, 308-323, 2023
2023
ENVER PAŞA'NIN ANADOLU'DA İKTİDARI ELE GEÇİRME ÇABALARI.
S Yüceer
Journal of Academic Studies 9 (33), 2007
2007
Türklerde Millet Ordu Dayanışmasına Yerel Bir Örnek: Bursalıların Aldıkları Uçakları Orduya Bağışlaması
S Yüceer
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (13 …, 2007
2007
Ali Cevat Borçbakan'ın hatıraları
AC Borçbakan
TC Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve …, 2005
2005
Tarih bölümü öğrencilerinin projeleri
S Yüceer
Uludağ Üniversitesi, 2003
2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20