Follow
Fatih EREN
Title
Cited by
Cited by
Year
Top government hands-on megaproject management: the case of Istanbul’s grand airport
F Eren
International Journal of Managing Projects in Business 12 (3), 666-693, 2019
312019
Kentsel dönüşümlerde kamu-özel ortaklıkları ve özel girişimin dönüşümdeki varlığı: Konya örneği
F Eren
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri …, 2006
312006
Ekonomik krizler ve kriz göstergeleri: 1990 sonrası dünyada yaşanan krizler ve Türkiye karşılaştırması
FM Eren
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2010
272010
Sustainable cities in Asia
F Caprotti, L Yu
Routledge, 2017
20*2017
Does the Asian property market work for sustainable urban developments
F Eren
Sustainable Cities in Asia, 32-47, 2017
112017
The economic and environmental impact of Istanbul’s grand airport project on the urban structure and behaviour of Istanbul
A Baş, MZ Paköz, F Eren
İçinde: Gavin, IP (Edt), Airports, Cities and Urban Development. ECTP-CEU …, 2018
62018
editörler
R ERDEM
52017
The “glocalisation” of istanbul's retail property market
F Eren, J Henneberry
Journal of European Real Estate Research 15 (2), 278-294, 2022
32022
How Istanbul could be at the top in global city indices?
F Eren
32016
The Re-specification of Concepts in the Morphogenetic Approach for Property Market Research
F Eren
ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 2016
32016
A study on the future of urban models in the third millennium: a sustainable urban model for Kırıkkale, Turkey
K Özcan, F Eren
The Sustainable City IV: Urban Regeneration and Sustainability 4, 367, 2006
22006
Küresel Dünyada Şehirler
F Eren
Matbu Kitap, 2021
12021
Uluslararası Megaprojeler ve İstanbul'a Olası Etkileri
F Eren
12019
Understanding the Nature of Local-Global Interactions in Istanbul's Retail Property Market.
F Eren
Journal of Global Analysis 4, 2014
12014
Bir Okulun Kurumsal Hafızası Okulun Öğrencilerine Neler Katabilir?
E Şulenur, N Yorulmaz, E Fatih
Milli Eğitim Dergisi 52 (240), 2587-2614, 2023
2023
Bir metropolde gıdanın yolculuğu: Ankara örneği
GE Toprak
Konya Teknik Üniversitesi, 2022
2022
Türkiye'de Gayrimenkul Geliştirme Süreçlerini Doğru Açıklayabilen Analitik Yaklaşıma Doğru
F Eren
2021
Dijital topluma geçiş sürecinde Türkiye toplumunun mekânla olan ilişkisinde olası değişimler: Bir toplumsal eğilim araştırması
K Çay
Konya Teknik Üniversitesi, 2021
2021
Artırılmış gerçeklik sistemlerinin şehir ve bölge planlama stüdyo eğitiminde kullanılması
Ş Ertürk
Konya Teknik Üniversitesi, 2021
2021
ANKARA: Kentsel Sorunlar ve Stratejik Çözümler
KB Kartı
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20