Follow
Fatih EREN
Title
Cited by
Cited by
Year
Kentsel dönüşümlerde kamu-özel ortaklıkları ve özel girişiminin dönüşümdeki varlığı: Konya örneği
F Eren
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
442006
Top government hands-on megaproject management: the case of Istanbul’s grand airport
F Eren
International Journal of Managing Projects in Business 12 (3), 666-693, 2019
372019
Ekonomik krizler ve kriz göstergeleri: 1990 sonrası dünyada yaşanan krizler ve Türkiye karşılaştırması
FM Eren
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
342010
Sustainable cities in Asia
F Caprotti, L Yu
Routledge, 2018
21*2018
Does the Asian property market work for sustainable urban developments?
F Eren
Sustainable Cities in Asia, 32-47, 2017
112017
The economic and environmental impact of Istanbul’s grand airport project on the urban structure and behaviour of Istanbul
A Baş, MZ Paköz, F Eren
İçinde: Gavin, IP (Edt), Airports, Cities and Urban Development. ECTP-CEU …, 2018
72018
The “glocalisation” of İstanbul's retail property market
F Eren, J Henneberry
Journal of European Real Estate Research 15 (2), 278-294, 2022
52022
editörler
R ERDEM
52017
The re-specification of concepts in the morphogenetic approach for property market research
F Eren
ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 2016
32016
A study on the future of urban models in the third millennium: a sustainable urban model for Kırıkkale, Turkey
K Özcan, F Eren
Sustain. City IV Urban Regen. Sustain. 1, 367-375, 2006
32006
Uluslararası Megaprojeler ve İstanbul'a Olası Etkileri
F Eren
22019
How Istanbul could be at the top in global city indices?
F Eren
22016
Küresel Dünyada Şehirler
F Eren
Matbu Kitap, 2021
12021
Regional Development Agency Experiences in UK
F Eren
12016
Understanding the Nature of Local-Global Interactions in Istanbul's Retail Property Market.
F Eren
Journal of Global Analysis 4, 2014
12014
An Evaluation of Mumbai s Urban Development.
F Eren
International Journal of Research 1 (7), 2014
12014
Bir Okulun Kurumsal Hafızası Okulun Öğrencilerine Neler Katabilir?
Ş Eren, N Yorulmaz, F Eren
Milli Eğitim Dergisi 52 (240), 2587-2614, 2023
2023
Bir metropolde gıdanın yolculuğu: Ankara örneği
GE Toprak
Konya Teknik Üniversitesi, 2022
2022
Türkiye'de Gayrimenkul Geliştirme Süreçlerini Doğru Açıklayabilen Analitik Yaklaşıma Doğru
F Eren
2021
Dijital topluma geçiş sürecinde Türkiye toplumunun mekânla olan ilişkisinde olası değişimler: Bir toplumsal eğilim araştırması
K Çay
Konya Teknik Üniversitesi, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20