burcu tekes
burcu tekes
Verified email at baskent.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Özgecilik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
B Tekeş, D Hasta
Nesne Psikoloji Dergisi 3 (6), 55-75, 2015
202015
Engellilere yönelik önyargıyı yordayan değişkenler: Kültürler arası bir araştırma
B Tekeş
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
72013
The relationship between Hofstede’s cultural dimensions, Schwartz’s cultural values, and obesity
B Tekeş, Y Üzümcüoğlu, C Hoe, T Özkan
Psychological reports 122 (3), 968-987, 2019
52019
Birey düzeyinde göreli yoksunluk ve öznel esenlik arasındaki dolaylı ilişki
F Özdemir, B Tekeş, B Öner-Özkan
Türk Psikoloji Dergisi 34 (84), 37-53, 2019
42019
Cinsiyetçiliğin sürücü öfkesi ve sürücü öfke ifadesi ile ilişkisi
C Akşar, T Alavcı, ME Tekin, B Tekeş
Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi 1 (1), 69-87, 2018
32018
Does the group membership shape evaluations on other drivers? The role of symbolic cues in traffic
B Tekeş, U Erkuş, T Lajunen
Transportation research part F: traffic psychology and behaviour 63, 216-225, 2019
22019
Political Orientations and Morality Judgments in the Turkish Context: Considering the Roles of the Needs for Cognition and Recognition
B Tekeş, EO Imamoğlu, F Özdemir, B Öner-Özkan
Psychological reports 124 (1), 318-347, 2021
12021
Understanding young drivers in Turkey: Time perspective, driving skills, and driver behaviors
B Tekeş, F Özdemir, T Özkan
Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 8, 100226, 2020
12020
Özgeci Bir Perspektiften Otostopa Yönelik Tutumların İncelenmesi
İE TEMEL, B TEKEŞ
Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi 3 (1), 39-52, 0
1
Duygu düzenleme stratejileri ve sürücü öfke ifadeleri: cinsiyetin düzenleyici rolü
A Güngör, M Tütenkan, G Solmazer, B Tekeş
2020
AĞIR VASITA SÜRÜCÜLERİNİN GÜVENLİ SÜRÜŞLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR DERLEME ÇALIŞMASI.
B TEKEŞ, Ö ŞENER
Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences 22 (1), 2020
2020
Is ingroup favoritism contingent on the expectation of reciprocity from ingroup members?: The case of reputation manipulation
S Koloğlugil, B Tekeş
Current Psychology, 1-10, 2019
2019
The Effect of implementation intention on speeding behavior: a simulator study
B Tekeş
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, 2018
2018
The Mediator Role of Human Strength between Egoistic Relative Deprivation and Subjective Well-Being: OR1946
F Ozdemir, D Islambay, B Tekes, B Oner-Ozkan
International Journal of Psychology 51, 1063-1064, 2016
2016
Weight as a predictor of perceived discrimination
E Deveci, B Tekeş
Springer, 2014
2014
Psikolojik Semptomların Trafikte Heyecan Arama ile İlişkisinin İncelenmesi
G Gümüş, İ Öztürk, B Tekeş
Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi 3 (2), 109-120, 0
Transportation Research Interdisciplinary Perspectives
B Tekeş, F Özdemir, T Özkan
Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi
İE Temel, B Tekeş
TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ
AB İplikçi, B Şahin-Acar, G Erdem, F Özdemir, B Tekeş, B Öner-Özkan, ...
Engellilere yönelik önyargıyı yordayan değişkenler: Kültürler arası bir araştırma
DTD HASTA, BY TEKEŞ
Ankara Üüniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Psikoloji (Sosyal Psikoloji …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20