Follow
FATMA TANRIKULU
FATMA TANRIKULU
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Verified email at subu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Research on sleep quality and the factors affecting the sleep quality of the nursing students
D YILMAZ, F TANRIKULU, Y DIKMEN
Current health sciences journal 43 (1), 20, 2017
982017
Attitudes of intensive care nurses towards evidence-based nursing
Y Dikmen, NY Filiz, F Tanrıkulu, D Yılmaz, H Kuzgun
International Journal of Health Sciences and Research 8 (1), 138-143, 2018
532018
Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Yaraları: Risk Faktörleri ve Önlemler
YD Fatma Tanrıkulu
Journal of Human Rhythm 3 (4), 177-182, 2017
282017
Serebrovasküler olay geçiren bir olgunun Henderson Hemşirelik Modeli’ne göre değerlendirilmesi: Olgu sunumu
F Erol, F Tanrıkulu, Y Dikmen
Çağdaş Tıp Dergisi 6 (1-Ek (Olgu Sunumları)), 94-103, 2016
222016
Hemşirelerin hasta mahremiyetini gözetme durumlarının incelenmesi
F Tanrıkulu, F Erol, NY Ziyai, H Gündoğdu, B Karabulut, Y Dikmen
Journal of Innovative Healthcare Practices 1 (1), 22-29, 2020
152020
Cultural viewpoints of nursing students on patient privacy: a qualitative study
B Ak, F Tanrıkulu, H Gündoğdu, D Yılmaz, Ö Öner, NY Ziyai, F Erol, ...
Journal of religion and health 60, 188-201, 2021
122021
Determining patients’ risk of falling in the emergency department
F Tanrikulu, D Sari
International Journal of Caring Sciences 10 (2), 907-914, 2017
122017
Hemşirelik öğrencilerinde klinik uygulamalarda kullanılan reflekşın yönteminin problem çözme becerisine etkisi
F Tanrıkulu, F Erol, Y Dikmen
Journal of Human Sciences 13 (3), 4931-4943, 2016
102016
Hemşirelik öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutumlarının incelenmesi
H Gündoğdu, F Erol, F Tanrıkulu, NY Filiz, H Kuzgun, Y Dikmen
Journal of Human Sciences 15 (1), 441-450, 2018
82018
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitiminde Kullanılan Yansıtıcı Düşünme Tekniğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
YD F Tanrıkulu, F Erol, NY Filiz, H Gündoğdu
STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 27 (3), 197-204, 2018
5*2018
The ınvestigation of problem solving skills of nursing students in terms of some variables Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından …
F Erol, F Tanrıkulu, Y Dikmen, F Akduran
Journal of Human Sciences 13 (3), 5460-5470, 2016
52016
Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
F Erol, F Tanrıkulu, Y Dikmen, F Akduran
Journal of Human Sciences 13 (3), 5460-5470, 2016
52016
Nursing care satisfaction among patients infected with covid-19: A Turkish perspective
D Yılmaz, Y Dikmen
Galician medical journal 29 (1), E202213, 2022
42022
Investigation of achievement orientation of nursing and midwifery students
NY FILIZ, F EROL, H BAŞARAN, F TANRIKULU, Y DIKMEN
Current health sciences journal 44 (2), 176, 2018
42018
Hemşirelik öğrencilerinin takım çalışmasına dayalı öğrenme yöntemine ilişkin görüşleri
F Tanrıkulu, NY Ziyai, F Erol, H Gündoğdu, Y Dikmen
ERPA 2018, 481, 2018
32018
Reflection method used in clinical practices in nursing students effects on problem solving skills Hemşirelik öğrencilerinde klinik uygulamalarda kullanılan reflekşın …
F Tanrıkulu, F Erol, Y Dikmen
Journal of Human Sciences 13 (3), 4931-4943, 2016
32016
Hemşirelik Biliminde Ahlaki Cesaretin Yeri
F Tanrıkulu, H Gündoğdu, Y Dikmen
Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 3 (1), 91-111, 2022
22022
The past and present of modern Nursing in Turkey
F Tanrıkulu, A Çevirme
Journal of Nursing Science & Practice 9 (3), 34-39, 2019
22019
Hemşirelik öğrencilerinin yaşam becerilerinin bazı demografik özelliklerine göre incelenmesi
F Tanrıkulu, NY Ziyai, F Erol, H Gündoğdu, Y Dikmen
ERPA 2018, 485, 2018
22018
The Reflection of Ethics Education on Clinical Practices in Undergraduate Nursing Education: A Qualitative Study
F Tanrıkulu
Bangladesh Journal of Medical Science 21 (4), 711, 2022
12022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20