Ezgi Doğan
Ezgi Doğan
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The Use of Gamification in Distance Education: A Web-Based Gamified Quiz Application.
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 2017
112017
Sosyal Ağ Kullanan Öğrencilerin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
C Çaka, ED Barut, YL Şahin
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 2016
8*2016
Examining computer gaming addiction in terms of different variables.
AA Kurt, E Doğan, Y Kahyaoğlu, BG Emiroğlu
World Journal on Educational Technology: Current Issues 10 (1), 29, 2018
62018
Öğretim Süreçlerinin Tasarımı Bağlamında Oyuncu Türleri
E Doğan, A Burmabıyık, YL Şahin
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, 469-487, 2017
2*2017
A Study on Online Social Network Games Players’ Cyberbullying Sensibility and Aims of Facebook Usage/Çevrimiçi Sosyal Ağ Oyunu Oynayan Bireylerin Siber Zorbaliğa Duyarlılık …
E DOĞAN, Ç Cansu, YL ŞAHİN
Eğitimde Kuram ve Uygulama 12 (3), 501-520, 2016
22016
Being a Post-Learner With Virtual Worlds,
F Şahin, E Doğan
Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism, 185-204, 2019
12019
İnternette Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirlik Çalışması
E Doğan, F Şahin, YL Şahin
12th International Computer Instructional Technologies Symposium, 2018
2018
Problemli Facebook Kullanımı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
F Şahin, E Doğan, AA Kurt
12th International Computer Instructional Technologies Symposium, 2018
2018
Çevrimiçi Oyuncu Tipi Belirleme Ölçeği: Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışması
E Doğan, YL Şahin
5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 2017
2017
İlk ve Orta Okul Öğrencilerinin Eğitsel Dijital Oyunlara Yönelik Görüş ve Beklentileri
YL Şahin, E Doğan, F Şahin
5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10