yucel kabapinar
yucel kabapinar
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi
C Öztürk, D Dilek
Pegem A yayıncılık, 2005
1662005
Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi
Y Kabapınar
Ankara: Pegemakademi, 2012
902012
İlköğretimde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi
Y Kabapınar
Ankara: Maya Akademi, 2009
782009
Kuramdan uygulamaya sosyal bilgiler öğretimi
Y Kabapınar
Pegem Akademi Yayıncılık, 2014
592014
İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Programları'ndaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşleri
Y Kabapınar
İlköğretim Online 9 (2), 776-791, 2010
332010
Yeni Öğrenme Anlayışının Işığında Sosyal Bilgiler Ders Kitapları
Y Kabapınar
Sosyal bilgiler öğretimi içinde, 367-401, 2009
312009
İlköğretim hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimine yaşamın kendisini taşımak: gazete haberinin kullanıldığı bir öğretimin tasarlanması ve değerlendirilmesi
Y KABAPINAR, ÖGDZN BAYSAL
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 39 (39), 384-419, 2004
302004
The images of ‘‘others
Y Kabapınar
and tolerance in Turkish history and social studies textbooks:‘‘Not us …, 2007
272007
DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİK BAĞLAMINDA OYUN VE OYUNCAĞA BAKMAK: BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI
Y KABAPINAR, S İncegül
Turkish History Education Journal 5 (1), 74-96, 2016
232016
Kredili sistem ve lise tarih kitapları
Y Kabapınar
Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları. Buca Sempozyumu (1994), 212-227, 2007
212007
ve 2004 öğretim programlarına göre yazılmış hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitaplarında sosyal olay ve değerlerin sunumu: işlev ve nitelik açısından farklı bir noktaya …
Y Kabapınar
Eğitim Bilimleri Dergisi 25 (25), 109-127, 1998
20*1998
İlköğretim hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan ders kitapları ve öğretim materyalleri açısından Türkiye ve İngiltere örnekleri
Y Kabapınar
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2 (1), 247-270, 2002
162002
Başlangıcından günümüze Türk tarih tezi ve lise tarih kitaplarına etkisi
Y Kabapınar
Çağdaş Türkiye tarihi araştırmaları dergisi 1 (2), 143-177, 1992
131992
Bir öğretim materyali olarak hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitapları
Y Kabapınar
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (317-342), Ankara: PegemA Yayıncılık, 2003
122003
Müfredat programı ve ders kitapları açısından ortaöğretim'de (lise) tarih öğretimi
Y Kabapınar
Verlag nicht ermittelbar, 1991
121991
A comparison between Turkish and English history textbooks: Design, construction and usability issues
Y Kabapinar
University of Leeds, 1998
111998
Bir ideolojik mücadele alanı olarak lise Tarih kitapları I
Y Kabapınar
Tarih ve Toplum 106, 36-41, 1992
111992
Sosyal bilgiler öğretim programlarında “okul dışı öğrenme” ye bakmak:‘bize her yer sınıf bize her yer öğrenme ortamı’
Y Kabapınar
Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi, 43-74, 2015
102015
Yansıtıcı düşünme uygulamalarının sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamı hazırlama becerilerine etkisi
B Özden
Marmara Üniversitesi, 2012
102012
Empatiyle Gelişmek Empatiyi Geliştirmek: Çocuk ve Empati
Y Kabapınar
Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2015
92015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20