Follow
yucel kabapinar
yucel kabapinar
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi
Y Kabapınar
Ankara: Pegemakademi, 2012
2422012
Kuramdan uygulamaya sosyal bilgiler öğretimi
Y Kabapınar
Pegem Akademi Yayıncılık, 2014
1922014
Yeni öğrenme anlayışının ışığında sosyal bilgiler ders kitapları
Y Kabapınar
Sosyal bilgiler öğretimi içinde 367, 401, 2009
832009
İlköğretim hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimine yaşamın kendisini taşımak: gazete haberinin kullanıldığı bir öğretimin tasarlanması ve değerlendirilmesi
Y Kabapinar, ÖGDZN BAYSAL
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 39 (39), 384-419, 2004
582004
İlköğretimdeki hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde kullanilacak bir öğretim etkinliği olarak resim çizimi yoluyla empati
Y Kabapınar
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 20 …, 2013
56*2013
Değişim ve süreklilik bağlaminda oyun ve oyuncağa bakmak: bir sözlü tarih çalişmasi
Y Kabapınar, S İncegül
Turkish History Education Journal 5 (1), 74-96, 2016
552016
İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Programları'ndaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşleri
Y Kabapınar
İlköğretim Online 9 (2), 776-791, 2010
542010
Kredili sistem ve lise tarih kitapları
Y Kabapınar
Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları. Buca Sempozyumu (1994), 212-227, 2007
522007
Başlangıcından günümüze Türk tarih tezi ve lise kitaplarına etkisi
Y KARAPINAR
Çağdaş Türkiye tarihi araştırmaları dergisi 1 (2), 1992
511992
Uygulama ve değerlendirme ölçütleriyle hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılabilecek bir öğretim yöntemi olarak empati
Y Kabapınar
Değerler Eğitimi Dergisi 3 (9), 119-142, 2005
372005
The image of" others" and tolerance in Turkish history and social studies textbooks:" not us"," the other is to blame"
Y Kabapınar
Teaching for tolerance in Muslim majority societies, 2007
352007
Sosyal bilgiler derslerini veren öğretmenlerin küresel vatandaşlığa ve küresel vatandaşlık eğitimine bakışları
K Çolak, Y Kabapınar, C Öztürk
Eğitim ve Bilim 44 (197), 2019
342019
Bir öğretim materyali olarak hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitapları. İçinde C. Öztürk ve D. Dilek
Y Kabapınar
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi, 365-394, 2005
322005
İlköğretim hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan ders kitapları ve öğretim materyalleri açısından Türkiye ve İngiltere örnekleri
Y KABAPINAR
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2 (1), 247-270, 2002
322002
Sosyal bilgiler öğretim programlarında “okul dışı öğrenme” ye bakmak:‘bize her yer sınıf bize her yer öğrenme ortamı’
Y Kabapınar
Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi, 43-74, 2015
272015
Empatiyle gelişmek empatiyi geliştirmek: çocuk ve empati
Y Kabapınar
Ankara: Pegem Akademi, 2015
272015
Öğretmen ve velilerin gözünden öğrencilerin uzaktan eğitime katılımlarının öyküleri:“Uzaktan eğitim mi, uzakta kalan eğitim mi?”
Y KABAPINAR, BM KANYILMAZ, A Uğur, NÖ KOÇHAN
Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 79-98, 2021
252021
Bir ideolojik mücadele alanı olarak lise Tarih kitapları I
Y Kabapınar
Tarih ve Toplum 106, 36-41, 1992
241992
Hayatın bilgisine ilişkin deneyimler sunma boyutunda hayat bilgisi ders kitaplarındaki örnek olaylar ve işlevleri
Y Kabapınar, Ö Özkan
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 35 …, 2012
222012
Bir öğretim materyali olarak hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitapları
Y Kabapınar
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (317-342), Ankara: PegemA Yayıncılık, 2003
202003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20