Follow
Nermin Citak
Title
Cited by
Cited by
Year
YARATICI MUHASEBE HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA MIDIR?
N ÇITAK
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis, 2009
922009
YARATICI MUHASEBE HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA MIDIR?
N ÇITAK
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis, 2009
922009
Hileli finansal raporlamada yaratıcı muhasebe
N Çıtak
Türkmen Kitabevi, 2009
402009
Hileli mali raporlamada yaratıcı muhasebe ve bir uygulama
N Çıtak
PQDT-Global, 2007
282007
COVİD-19 SALGININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE OLAN FİNANSAL ETKİLERİ
N ÇITAK, YE ÇALIŞ
Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi 3 (2), 110-132, 2020
192020
GÜVENİLİR FİNANSAL RAPORLAMA AÇISINDAN GENİŞLETİLEBİLİR İŞLETME RAPORLAMA DİLİNİN (XBRL) ÖNEMİ VE DÜNYA ÜLKELERİNDEKİ UYGULAMASI
N ÇITAK
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 2 (2), 1-19, 2009
102009
TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA KURUMSAL YÖNETİMİN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE UYGULANABİLİRLİĞİ
N Çıtak, Y Selvi
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2013
82013
XI 25 Sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ Kapsamında Maddi Varlıklar
N Cömert, N Çıtak
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV) 6 (4), 1-33, 2004
5*2004
İhracat Firmalarında Riskten Korunma Aracı Olarak Türev Ürünlerin Kullanımı
N ÇITAK, K Fatma
Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 11-22, 2020
42020
Hesapverebilirlik (ACCOUNTABILITY) AA100 Güvence Standartları Serileri
N Çıtak
Finansal Olmayan Verilerin Raporlanması, 1-41, 2017
42017
Hesap Verebilirlik AccountAbility AA1000 Güvence Standartları Serileri
N Çıtak
42015
Yaratıcı Muhasebe mi? Aldatıcı Muhasebe mi?
N ÇITAK
TİDE Academia Research 1 (1), 55-76, 2019
32019
Hileli Mali Raporlamada Yaratıcı Muhasebe ve Bir Uygulama, 1
Ç Nermin
Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2009
22009
A Critical Analysis of the Effects of Measurements on International Company Scandals: The Fraud Act
N Cıtak
Emerging Fraud, 43-63, 2012
12012
WILL BETTER INFORMATION BE A SOLUTION TO BETTER MANAGEMENT AND MORE TRANSPARENCY FOR INVESTORS? A LOOK AT ISO 15944.
N Çitak, G Gal
World of Accounting Science 12 (1), 2010
12010
KAYIT DIŞI EKONOMİDEN KAYNAKLANAN VERGİ KAYBI VE TESPİT ETME YÖNTEMLERİ
YE Çaliş, N Çitak, S Çakir
Mali Cözüm Dergisi 32, 35-72, 2022
2022
Dipnotlar
N Çıtak
BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN RAPORLAMA STANDARDI ÇALIŞTAYI, 279-286, 2018
2018
Geçiş Hükümleri
N Çıtak
BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN RAPORLAMA STANDARDI ÇALIŞTAYI, 287-292, 2018
2018
Finansal Araçlar ve Özkaynaklar (Büyük ve Orta Ölçekli Finansal Raporlama Standardına Göre)
N Çıtak
BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN RAPORLAMA STANDARDI ÇALIŞTAYI, 91-110, 2018
2018
Finansal Araçlar ve Özkaynaklar (Yerel Finansal Raporlama Çerçevesine Göre)
N Çıtak
Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı Uygulama Çalıştayı, 159-177, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20