Mehmet Akgül
Mehmet Akgül
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Din Sosyolojisi Profesörü
Verified email at konya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk modernleşmesi ve din
M Akgül
Çizgi Yayınları, 1999
601999
Türkiye'de din ve değişim: bir Erol Güngör çözümlemesi
M Akgül
Ötüken, 2002
452002
Kuvvetler ayrılığı ilkesinin dönüşümü ve günümüz demokratik rejimlerindeki anlamı
ME Akgül
Ankara Barosu Dergisi, 2010
422010
Yaşlılık ve Dindarlık Dindarlık, Hayattan Zevk Alma ve Mutluluk İlişkisi-Konya Huzurevi Örneği
M Akgül
Dini Araştırmalar 7 (19), 2004
362004
Modernlik-Modernleşme, Postmodernlik, Sekülerleşme ve Din
M Akgül
Din Sosyolojisi El Kitabı, 181-210, 2012
222012
İfade özgürlüğünün tarihsel süreci ve milli güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün kısıtlanması
ME Akgül
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 61 (1), 1-42, 2012
132012
Avrupa birliǧi adalet divanının yargı yetkisi
ME Akgül
Yetkin Basım Yayım Daǧıtım, 2008
112008
Medya ve din: Radyo iletişimi ve Gözyaşı Fm örneği
M Akgül
Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 6, 39-86, 2008
102008
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinde ağız sağlığı çalışması ve diş hekimliği eğitiminin ağız sağlığına etkisinin araştırılması
AB Yılmaz, G Ceylan, N Yanıkoğlu, M Akgül
Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 7 (1), 36-39, 1997
101997
Biyokütenin Yakıt Potansiyeli Olarak Değerlendirilmesi
M Akgül
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu. TMMOB, 3-4, 2003
82003
Türkiye'de Fıstık Çamının Ekolojik Özellikleri
ME Akgül, A Yılmaz
Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Bülten, 1991
81991
Çekim Modeli Bulguları Işığında Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı İle İlişkileri ve Ticari Potansiyeli
MS Akgül
Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2), 2013
62013
Mit, Din ve Toplum İlişkisi
M Akgül
Mitoloji ve Din, içinde, 20-42, 2013
62013
Mitoloji ve Din
A Çaycı, M Akgül, G Karauğuz, AH Şahin, A Baldıran, R Duran, A Aras
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, 2012
62012
TÜRKİYE’NİN İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) İLE İLİŞKİLERİ VE TİCARİ POTANSİYELİ: ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMI
MS Akgül
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, 2013
52013
Sanayileşme ve Din
M Akgül
Y. Lisans Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bil. Enst, 1991
51991
Dijitalleşme ve din
M Akgül
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 17 (2), 191-207, 2017
42017
Dijitalleşme ve din
M Akgül
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 17 (2), 191-207, 2017
42017
Hükümet sistemleri tartışması ve Türkiye örneği
ME Akgül
Turhan Kitabevi, 2016
42016
İdari örgütlenme ve siyasi yönetim ilkesi olarak özerklik kavramı
ME Akgül
Turhan Kitabevi, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20