Takip et
Sinem Güler Kangalli Uyar
Sinem Güler Kangalli Uyar
pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de illere göre insani gelişme endeksi
FE Gülel, A Çağlar, SGK Uyar, O Karadeniz, ME Yeşilyurt
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 208-216, 2017
422017
Banka karlılığı ile finansal oranlar ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin sistem dinamik panel veri modeli ile analizi: Türkiye araştırması
H Sarıtaş, SG Kangallı Uyar, A Gökçe
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016
302016
Konut fiyatlarının hedonik fiyatlama yaklaşımına göre mekânsal ekonometrik modeller ile tahmini: İstanbul konut piyasası örneği
KSG Uyar, N Yayla
Social Sciences (NWSASOS), 3C0153 11 (4), 326-342, 2016
19*2016
Türkiye’de illere göre ortalama ve beklenen okullaşma yılı
ME Yeşilyurt, O Karadeniz, FE Gülel, A Çağlar, SG Uyar
Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 3 (1), 1-7, 2016
192016
Eğitim ve gelir
C Çiftçi, SG Kangallı Uyar
Ege Akademik Bakış, 2015
182015
Dynamic quantile panel data analysis of stock returns predictability
B Güloğlu, SG Kangallı Uyar, U Uyar
International Journal of Economics and Finance, 2016
132016
Yabancıların konut talebinin Türkiye’deki bölgesel konut talebi üzerine etkisi: Mekansal ekonometrik analiz
SGK UYAR, E KILIÇ
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (4), 292-306, 2017
112017
Analysis of the five-factor asset pricing model with wavelet multiscaling approach
AK Bera, U Uyar, SGK Uyar
The Quarterly Review of Economics and Finance 76, 414-423, 2020
82020
Mean and expected years of schooling for provinces in Turkey
ME Yesilyurt, O Karadeniz, FE Gulel, A Caglar, SG Uyar
PJESS 3 (1), 1-7, 2016
82016
Local and global determinants of office rents in Istanbul: The mixed geographically weighted regression approach
AK Bera, SGK Uyar
Journal of European Real Estate Research, 2019
62019
Determining the Functional Form of Relationships betweenOil Prices and Macroeconomic Variables: The Case of Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey Countries
EC Akay, SGK Uyar
International Journal of Economics and Financial Issues 6 (3), 880-891, 2016
62016
The role of precious metals in extreme market conditions: evidence from stock markets
SGK Uyar, U Uyar, E Balkan
Studies in Economics and Finance, 2021
52021
Endogeneity and nonlinearity in the environmental Kuznets curve: A control function approach
E Caglayan-Akay, SG Kangalli-Uyar
Panoeconomicus 68 (4), 555-576, 2021
52021
Quantile parameter heterogeneity in the finance-growth relation: The case of OECD countries
SG Kangallı Uyar, U Uyar
Prague Economic Papers, 2018
42018
Hedonik fiyat teorisi çerçevesinde İstanbul konut piyasası fiyat dinamiklerinin parametrik ve parametrik olmayan mekânsal modeller ile karşılaştırmalı analizi
SG Kangallı Uyar
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi …, 2015
42015
The Analysis of Banks' Profitability with Financial Ratios and Macroeconomic Variables Based on System Dynamic Panel Data Model: Research on Turkey
H Saritas, SG Kangalli Uyar, A Gokce
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY …, 2016
22016
Analysis of binary panel data by static and dynamic logit models: Stock returns and macroeconomic factors
E Çağlayan Akay, SG Kangallı Uyar
The Empirical Economics Letters, 2011
22011
Konut Fiyatlarının Mekânsal Kantil Regresyon Yaklaşımına Göre Modellenmesi: Denizli İli Örneği 1
SGK Uyar, ND Keten
Business and Economics Research Journal 11 (3), 713-734, 2020
12020
Reexamining the mincerian wage equation in Turkey: Functional form and interpretation
E Çağlayan Akay, SG Kangallı Uyar
International Journal of Economic Perspectives, 2017
12017
Türkiye'de konut fiyatları dinamiklerinin dalgalanma etkisi hipotezi çerçevesinde analizi
SG Kangallı Uyar, N Yayla
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2015
12015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20