Sueda Özbent
Sueda Özbent
Almanca Mütercim Tercümanlık Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Beden dili (davranış anahtarı): Beden dilinin günlük yaşantımızdaki yeri ve faydaları
O Schober, S Özbent
Arıon, 1994
351994
Sınıfta beden dili
S Özbent
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2), 259-289, 2007
262007
Beden dili
O Schober
S. Özbent, Çev.) İstanbul: Arion Yayınevi, 1994
181994
Sözlüksel alan teorisi ve çeviri
S Özbent
Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik 1 (2), 55-66, 2013
112013
Beden Dili [Körpersprache (originally published in Germany)-Body Language]
O Schober
to Turkish: Süeda Özbent). İstanbul: Arion Publications, 1999
41999
Almanca edebi eser isimlerinin çevirisinde kültürel etkenler
S Özbent
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 611-617, 2017
32017
ENTEGRASYON SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ: TÜRKİYE'DEKİ ENTEGRASYON KURSLARI
S Özbent
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 2008
32008
Kültürler Üstü ve Kültürler Arası İletişim Aracı Olarak Çeviri
S Özbent
Journal of Translation Studies / Çeviribilim Uygulamaları Dergisi, 13-23, 2015
2*2015
Übersetzung von pragmatischen Phraseologismen
S Özbent
XII. Uluslararsı Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu 1 (1), 383-387, 2012
22012
Die Sprache zwischen Globalisierung und Glokalisierung
S Özbent
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, 2011
22011
Interkulturalität der Körpersprache mit besonderer Berücksichtigung des Türkischen
S Özbent
Zielsprache Deutsch 35 (1), 60-84, 2008
22008
ÜBERSETZUNGSSTRATEGIEN VON SMITH/KLEIN-BRALEY DISKUTIERT ANHAND VON WERBEÜBERSETZUNGEN INS TÜRKISCHE.
S Özbent
Electronic Turkish Studies 12 (5), 2017
12017
Kontrastive Darstellung von es im Deutschen und Türkischen
S Özbent
DS 39, 254-275, 2011
12011
FULL TEXT BOOK
M YARDIMCI, N AKHMETOV
2020
TRANSKULTURALITÄT IN DER TRANSLATION Anhand von Übersetzungen ausgewählter Erzählungen aus dem Türkischen ins Deutsche
S Özbent
2020
Türkçeden Almancaya yapılan çevirilerde kültürel aktarımlar
S Özbent
2. International European Confrerence on InterdisciplinaryScientific …, 2020
2020
DİLSEL STEREOTİPLERİN ÇEVİRİYE YANSIMASI LANGUAGE STEREOTYPES IN TRANSLATION
S Özbent
LINGUISTICS & LITERATURE, 11, 2018
2018
Übersetzen als transkultureller Transfer
S Özbent
Übersetzen Rekonstruktion im Translationsprozess 76, 191-209, 2018
2018
Çeviribilimde Paradoksluklar
H Siever
Çeviribilimin paradigmaları III: çeviri seçkisi, 2017
2017
TRANSLATION STRATEGIES ACCORDING TO SMITH/KLEIN BRALEY DISCUSSED USING TRANSLATION OF ADVERTISEMENTS INTO TURKISH
S ÖZBENT
Turkish Studies (Elektronik) 12 (5), 307-318, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20