Follow
Mehmet Serdar Erciş
Mehmet Serdar Erciş
Atatürk Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Pazarlama iletişiminde temel yaklaşımlar
MS Erciş
Nobel Yayınları 375, 2010
882010
Kurumsal İtibarın Bileşenleri ve Parametreleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma: Türkiye’nin Öncü Kurumlarından Biri/An Experimental Study on Components and Parametres of Corporate …
F Geçikli, MS Erciş, M Okumuş
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (4), 1549-1562, 2016
472016
Pazarlama iletişimi kapsaminda sponsorluk faaliyetlerinin önemi ve bir sponsorluk uygulamasi: Türk Hava Yollari
MS Erciş
Marmara İletişim Dergisi, 112-124, 2012
262012
Pazarlama iletişimi kavramları
MS Erciş
Nobel Yayın, 2011
242011
Pazarlama iletişiminde motivasyonun önemi ve çok uluslu alışveriş merkezi örneği
MS Erciş
Journal of Communication Concept and Research,[‘’İletişim Kuram ve Araştırma …, 2010
202010
PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE MARKA FARKINDALIĞI VE MİZAH İÇERİKLİ TELEVİZYON REKLAMLARININ MARKA FARKINDALIĞINA ETKİLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA
MS Erciş, AK Çat
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (13), 189-199, 2016
142016
Pazarlama Halkla İlişkileri (Mpr) Araçlarinin Genç Tüketicilerin Marka Değerini Etkileme Düzeyi ve Atatürk Üniversitesinde Bir Uygulama
MS ERCİŞ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2), 325-345, 2013
112013
Veri zarflama analizi yöntemiyle konaklama işletmelerinin etkinliklerinin ölçümü ve bir uygulama
MS Erciş, A Gülcü
Trakya Üniversitesi 17, 50-61, 2008
112008
Factors affecting customer attachment in the marketing communication and its implementation on tourism sector
MS Erciş
Online Journal of Communication and Media Technologies 1 (3), 83-95, 2011
62011
The Significance Of Service Efficiency Analyses For Marketing Communications And Its Implementation On The Tourism Sector Using The Data Envelopment Analysis Method.
MS ERCİŞ, A Doğan, SS ATILGAN, M Okumuş, H Ün
Journal of Graduate School of Social Sciences 19 (1), 2015
42015
PAZARA YÖNELİK HİZMET ETKİNLİĞİ VE ERZURUM İLİNDEKİ OTOMOTİV BAYİLERİNİN HİZMET ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
MS ERCİŞ
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (1), 161-174, 2011
42011
Halk eğitim merkezlerinde veri zarflama analiz yöntemiyle pazarlama odaklı hizmet performans ölçümü ve doğu anadolu bölgesinde bir uygulama
MS ERCİŞ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2), 321-329, 2009
32009
KADIN TÜKETİCİLERİN MARKA TERCİHLERİYLE HALKLA İLİŞKİLER DESTEKLİ PAZARLAMA (MPR) ARAÇLARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM VE GSM SEKTÖRÜNDE B... R UYGULAMA.
MS ERCİŞ, F GEÇİKLİ
Journal of International Social Research 8 (37), 2015
12015
MÜŞTERİ HİZMET SİSTEMİNİN BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ VE TÜRKİYE’DEKİ TURKCELL ÇAĞRI MERKEZLERİNDE BİR UYGULAMA
MS Erciş
Marmara İletişim Dergisi 17 (17), 146-161, 2010
12010
BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK OTEL İŞLETMELERİNİN WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ: KARS ÖRNEĞİ
T GÖNÜL, MS ERCİŞ
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 673-692, 2023
2023
DEMİRYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI HİZMET KALİTESİNİN FİRMALARIN PAZARLAMA PERFORMANSINA ETKİSİ
S ERCİŞ, H ÖZAYDIN, MB ERCİŞ
Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi 6 (4), 1154-1170, 2022
2022
The Effect of Components of Corporate Reputation on the Reputation of Family Practice
S ERCİŞ, H AĞDEMİR, MB ERCİŞ
Journal of Management and Economics Research 20 (2), 231-252, 2022
2022
MOBBİNGİN BİREYSEL-ÖRGÜTSEL-TOPLUMSAL ÖNCÜLLERİ VE ARDILLARI
M Aydın, A Kök, K Karabulut, M Erciş
EĞİTİM YAYINEVİ, 2022
2022
MOBBİNG OLGUSUNUN PAZARLAMA VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
M Erciş
EĞİTİM YAYINEVİ, 2022
2022
A New Approach in Social Media: Digital Marketing and Digital Marketing Channels
M Erciş
Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20