Mustafa Can Samırkaş
Mustafa Can Samırkaş
Department of Finance, Banking and Insurance, Mersin University
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Handbook of research on global hospitality and tourism management
AA Camillo
IGI global, 2015
382015
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ
M Samırkaş, S Evci, B Ergün
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (8), 117-134, 2014
382014
Turizm sektörünün ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye örneği
M SAMIRKAŞ, MC SAMIRKAŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 15 (1), 63-76, 2014
212014
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Avrasya Borsaları ile Entegrasyonu
MC Samırkaş, H Düzakın
Akademik Bakış Dergisi 35 (2), 1-19, 2013
192013
Türkiye’deki A ve B tipi yatırım fonlarının performans analizi
H DÜZAKIN
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (3), 391-410, 2012
102012
The Impact of Exchange Rate on Tourism Industry
M Samirkaş, MC Samirkaş
International Business, 1165-1176, 2016
92016
Türkiye'de üçüz açık hipotezinin geçerliliği üzerine ampirik bir çalışma
MC Samırkaş, M Samırkaş
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (3), 23-32, 2015
82015
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEREL EKONOMİYE KATKISI: ERDEMLİ ÖRNEĞİ
MCAN SAMIRKAŞ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2018
42018
Modeling and forecasting volatility of bitcoin
MC SAMIRKAŞ
Management & Economics, 263, 2020
32020
İşletmelere ve Girişimciliğe Güncel Bakış
M Saygın
SALON YAYINLARI, 2019
22019
The Effect of Tourism Industry on Economic Growth: The Case of Turkey
M Samırkaş, MC Samırkaş
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 15 (1), 63-76, 2014
22014
Studies at the Crossroads of Management & Economics
S Evci, A Sharma
IJOPEC PUBLICATION, 2020
12020
BAŞABAŞ ve KALDIRAÇ ANALİZİ
MC SAMIRKAŞ
Güncel Finansal Yönetim Yaklaşımları, 55, 2021
2021
Ayı Piyasası mı, Boğa Piyasası mı? Markov Rejim Değişim Modeli ile Borsa İstanbul için bir Analiz.
MC SAMIRKAŞ
Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches 10 (3), 2021
2021
FİNANSAL PİYASALARDA FİYAT BALONLARI: TÜRKİYE DÖVİZ PİYASASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
MC Samırkaş
İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırmaları, 112, 2021
2021
Tüketici Yenilikçiliği Kapsamında Finansal Teknolojilere Uyum
MC Samırkaş, U Yıldırım
Turkish Studies - Economics, Finance, Politics 16 (2), 959-985, 2021
2021
Bitcoin Fiyatlarındaki Değişimin Markov Rejim Değişim Modeli ile Analizi
MC SAMIRKAŞ
2021
ENFLASYON VE NOMİNAL FAİZ ORANI ARASINDA TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
MC SAMIRKAŞ
Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi 1 (1), 6-14, 2019
2019
VARLIK FONLARININ YAPISI, İŞLEYİŞİ, DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ
MC Samırkaş, Y Ezin
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 1 (1), 379-394, 2017
2017
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’NÜN TÜRKİYE TURİZM GELİRLERİ ÜZERİNE MEVCUT ve POTANSİYEL ETKİLERİ SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION’S CURRENT AND POTENTIAL EFFECTS ON TOURISM …
MC SAMIRKAŞ, MS KOMŞU
INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT’17) THE BOOK OF FULL-TEXT …, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20