Takip et
Mustafa Can Samırkaş
Mustafa Can Samırkaş
Department of Finance, Banking and Insurance, Mersin University
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri
M Samırkaş, S Evci, B Ergün
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (8), 117-134, 2014
51*2014
Handbook of research on global hospitality and tourism management
AA Camillo
IGI global, 2015
492015
Turizm sektörünün ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye örneği
M SAMIRKAŞ, MC SAMIRKAŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 15 (1), 63-76, 2014
342014
Farklı Boyutları ile Sürdürülebilir Turizm
O Bahar, N Çelik, M Samırkaş
Muğla: Süre Yayınevi, 2015
322015
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Avrasya Borsaları ile Entegrasyonu
MC Samırkaş, H Düzakın
Akademik Bakış Dergisi 35 (2), 1-19, 2013
222013
The impact of exchange rate on tourism industry: The case of Turkey
M Samirkaş, MC Samirkaş
Handbook of Research on Global Hospitality and Tourism Management, 107-118, 2015
152015
Türkiye’deki A ve B tipi yatırım fonlarının performans analizi
H DÜZAKIN
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (3), 391-410, 2012
122012
Türkiye'de üçüz açık hipotezinin geçerliliği üzerine ampirik bir çalışma
MC Samırkaş, M Samırkaş
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (3), 23-32, 2015
102015
Üniversite Öğrencilerinin Yerel Ekonomiye Katkısı: Erdemli Örneği
MCAN SAMIRKAŞ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2018
72018
Mersin‟ in Türkiye Turizmindeki Yeri ve Önemi
O BAHAR, M SAMIRKAġ
10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24, 2009
62009
Studies at the crossroads of management & economics
S Evci, A Sharma
IJOPEC PUBLICATION, 2020
52020
Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri
M SAMIRKAŞ, S EVCİ, B ERGÜN
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (8), 117-134, 2014
52014
Modeling and forecasting volatility of bitcoin
MC Samirkaş
Management & Economics 15, 263, 2020
42020
İşletmelere ve girişimciliğe güncel bakış
M Saygın
SALON YAYINLARI, 2019
42019
The Effect of Tourism Industry on Economic Growth: The Case of Turkey
M Samırkaş, MC Samırkaş
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 15 (1), 63-76, 2014
42014
ENFLASYON VE NOMİNAL FAİZ ORANI ARASINDA TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
MC SAMIRKAŞ
Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi 1 (1), 6-14, 2019
32019
Türkiyede mali tahlil ve istihbarat çalışmalarının Basel II standartlarına uyumu ve katılım bankaları üzerinde bir uygulama
MC Samirkaş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
32009
BANKALARININ KÂRLILIK PERFORMANSLARININ ENTROPİ VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
E Yasemin, MC SAMIRKAŞ
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 860-890, 0
3
Emtia Piyasalarında Fiyat Balonları: Covid-19 Dönemi İçin Bir İnceleme
MC Samırkaş, M Samırkaş Komşu
International Journal of Disciplines in Economics & Administrative Sciences …, 2022
22022
FİNANSAL PİYASALARDA FİYAT BALONLARI: TÜRKİYE DÖVİZ PİYASASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
MC Samırkaş
İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırmaları, 112, 2021
22021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20