Muhammet Emre Diri
Muhammet Emre Diri
Verified email at cu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE UYGULAMA FARKLILIKLARI İÇİN BİR ÖNERİ.
ME DİRİ, T ÇÜRÜK
Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences 29 (3), 2020
2020
Vergi Uyuşmazlığı Doğuran Hallerin Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma
T Çürük, ME Diri
İzmir İktisat Dergisi / İzmir Journal of Economics 34 (1), 25-36, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2